Publications

 1. 1991
 2. Voerman, G. (1991). The ecology of the Communist Vote in The Netherlands. Paper presented at Seminar of the Research Group on Western-European Communism, Paris, France.
 3. Voerman, G. (1991). Loosing colours: Communists, Pacifist-Socialists and Radicals Turning Green. Paper presented at ECPR Joint Sessions , Nicosia, Cyprus.
 4. Voerman, G. (1991). Collectie VVD: Plaatsingslijst van het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1990 (pp. 186-215). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 5. Lucardie, A., van Schuur, W. H., & Voerman, G. (1991). De oprichters van Groen Links: voorlopig verslag van een enquête onder de leden van het congres van Groen Links op 24 november 1990. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1990 (pp. 167-185). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 6. Voerman, G. (1991). De stiefkinderen van de sociaal-democratie: DS'70 vergeleken met zusterpartijen elders. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1990 (pp. 115-130). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 7. Voerman, G. (1991). Een geval van politieke schizofrenie: het gespleten gedachtengoed van DS'70. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1990 (pp. 92-114). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 8. Voerman, G. (Ed.) (1991). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1990. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 9. Voerman, G. (Ed.) (1991). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1991. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 10. Voerman, G. (1991). Jaarverslag 1990 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1990 (pp. 3-13). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 11. Voerman, G. (1991). Jaarverslag 1991 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1991 (pp. 3-13). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 12. Lucardie, A., Nieboer, M., & Noomen, I. (1991). Kroniek 1990: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1990. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1990 (pp. 14-57). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 13. Voerman, G. (1991). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1991 (pp. 1). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 14. Voerman, G. (1991). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1990 (pp. 1). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 15. Voerman, G. (1991). Anti-Communism in Dutch politics, 1945-1956. In H. B. Gerritsma, & I. Sennema (Eds.), The Murmansk-Groningen project on Dutch / Russian relations: report on the second conference, Murmansk, September 29 - October 6, 1991 (pp. 93-102). Groningen: Center for Education on Internal Problems / Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
 16. Voerman, G. (Author). (1991). Archive Dutch Political Parties: EVP Evangelische Volkspartij (EVP). Web publication/site, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Retrieved from http://dnpp.ub.rug.nl/dnpp/collecties/archieven/evp
 17. Voerman, G. (1991). Het einde van een politieke koorddans: de overgang van de VDB naar de PvdA. In G. Voerman (Ed.), De vrijzinnig-democratische traditie: VDB tussen socialisme en liberalisme (pp. 88-112). Amsterdam: Wiardi Beckmann Stichting.
 18. Voerman, G. (1991). Inleiding. In G. Voerman (Ed.), De Vrijzinnig-democratische traditie: VDB tussen Socialisme en Liberalisme (pp. 9-11). Amsterdam: Wiardi Beckmann Stichting.
 19. Voerman, G. (1991). Woord vooraf. In G. Voerman (Ed.), De vrijzinnig-democratische traditie: VDB tussen socialisme en liberalisme (pp. 9-11). Amsterdam: Wiardi Beckmann Stichting.