Publications

  1. 1989
  2. Koeneman, L., Noomen, I., & Voerman, G. (1989). Kroniek 1988: overzicht van partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1988. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1988 (pp. 16 - 58). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  3. Voerman, G. (1989). Liberalen op een tweesprong: Liberale Unie, Vrijzinnig Democratische Bond en Bond van Vrije Liberalen aan het begin van deze eeuw (1901-1921). In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1988 (pp. 102-130). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  4. Voerman, G. (Author). (1989). Archive Dutch Political Parties: Archive Democraten 66 (D66). Web publication/site, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Retrieved from http://dnpp.ub.rug.nl/dnpp/collecties/archieven/d66