Publications

 1. 2004
 2. Lucardie, A. (2004). Ex Oriente Lux: nieuwe partijen in Nederland vergeleken met Duitse soortgenoten. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2004 (pp. 198-231). ( Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 3. Voerman, G. (Ed.) (2004). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2003. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 4. Hippe, J., Lucardie, A., & Voerman, G. (2004). Kroniek 2003: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2003. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2004 (pp. 15-137). ( Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 5. Voerman, G. (2004). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2003 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 6. Voermans, N. C., Petersson, K. M., Daudey, L., Weber, B., Van Spaendonck, K. P., Kremer, H. P. H., & Fernández, G. (2004). Interaction between the human hippocampus and the caudate nucleus during route recognition. Neuron, 43(3), 427-435. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2004.07.009
 7. Ellemers, J. (2004). Het fenomeen Fortuyn: de revolte verklaard. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2002 (pp. 252-261). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 8. Voerman, G. (Ed.) (2004). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2002. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 9. Hippe, J., Voerman, G., & Lucardie, A. (2004). Kroniek 2002: overzicht van partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2002. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2002 (pp. 18-180). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 10. Voerman, G. (2004). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2002 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 11. Boogers, M., & Voerman, G. (2004). De betekenis van partijsites tijdens de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002: een onderzoeksverslag. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2002 (pp. 267-280). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 12. Bosscher, D. F. J. (2004). De buitenkant van Fortuyn. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2004 (pp. 232 - 248). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 13. Voerman, G. (2004). De gevolgen van het nieuwe kiesstelsel voor de politieke partijen. In Nieuw kiesstelsel: verslag van de discussiebijeenkomst over de hoofdlijnennotitie 'Naar een sterker parlement' op 22 januari 2004 (pp. 27-37). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Constitutionele Zaken en Wetgeving, Project Nieuw Kiesstelsel.
 14. Voerman, G. (2004). De politieke partij tussen staat en maatschappij: Staatsrechtconferentie 2003 Rijksuniversiteit Groningen. In J. W. M. Engels, & M. Nap (Eds.), De ontwikkeling en toekomst van de vertegenwoordigende democratie (pp. 37-60). (Publikaties van de Staatsrechtkring - staatsrechtsconferenties; Vol. 8). Deventer: Kluwer.
 15. Voerman, G. (2004). Jaarverslag DNPP 2002. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 16. Voerman, G. (2004). Jaarverslag DNPP 2003. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 17. van Holsteyn, J., Lucardie, A., & Voerman, G. (2004). VVD'66. Openbaar Bestuur, 28-31.