Publications

  1. 2017
  2. Koole, R., & Voerman, G. (2017). De partijorganisatie in de "eeuw van de massa". In R. B. Andeweg, & M. Leyenaar (Eds.), Alle stemmen tellen!: Een eeuw algemeen kiesrecht (pp. 93-115). (100 jaar kiesrecht). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  3. Goselink, R. J. M., Voermans, N. C., Okkersen, K., Brouwer, O. F., Padberg, G. W., Nikolic, A., ... Erasmus, C. E. (2017). Early onset facioscapulohumeral dystrophy - a systematic review using individual patient data. Neuromuscular disorders, 27(12), 1077-1083. https://doi.org/10.1016/j.nmd.2017.09.007
  4. Pellikaan, H., van Holsteyn, J., Jocker, T., & Voerman, G. (2017). Verkiezing van de Tweede Kamer 15 maart 2017: Verkiezingsprogramma's met CD-ROM. Amsterdam: Rozenberg Publishers.
  5. Pellikaan, H., van Holsteyn, J., Jocker, T., & Voerman, G. (2017). Woord vooraf. In H. Pellikaan, J. van Holsteyn, T. Jocker, & G. Voerman (Eds.), Verkiezing van de Tweede Kamer 15 maart 2017: Verkiezingsprogramma's met CD-ROM Amsterdam: Rozenberg Publishers.
  6. Demirdas, S., Dulfer, E., Robert, B. L., Kempers, M., van Beek, D., Micha, D., ... Voermans, N. C. (2017). Recognizing the tenascin-X deficient type of Ehlers-Danlos syndrome: A cross-sectional study in 17 patients. Clinical Genetics, 91(3), 411-425. https://doi.org/10.1111/cge.12853
  7. Voerman, G. (2017). 'De macht der partijbesturen en de onmacht van de kiezers': Over kiesstelsels en politieke partijen. In A. W. Heringa, & J. Schinkelshoek (Eds.), De stembus: Honderd jaar algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging 1917-2017 (pp. 41-53). (Montesquieu-reeks; No. 8). Den Haag: Boom Juridisch.
  8. Schohaus, B. (2017). Entertaining politics, seriously?! How talk show formats blur conceptual boundaries. [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen.
  9. Huberts, W. S. (2017). In de ban van een beter verleden: Het Nederlandse fascisme 1923-1945. [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen.