Publications

  1. 2009
  2. Lucardie, A., & Voerman, G. (2009). Kroniek 2007: Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2007. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. 3-71). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  3. Lucardie, A. (2009). Rechts-extremisme, populisme of democratisch patriotisme? Opmerkingen over de politieke plaatsbepaling van de Partij voor de Vrijheid en Trots op Nederland. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. 176-190). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  4. Voerman, G. (2009). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. I-II). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  5. Septer, T. J., Stokman, F. N., & van der Iest, H. (2009). Geven en nemen in coalitiebesprekingen: In G. Voerman (Ed.), Jaarboek 2007 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (pp. 72 - 100). Groningen: Universiteitsdrukkerij Rijksuniversiteit Groningen.
  6. Voerman, G. (2009). Partijformaties op Europees niveau: van federaties naar Europartijen. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. 191-221). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.