Publications

  1. 2008
  2. Voerman, G., & Boogers, M. (2008). Het rekruteringsvermogen van de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006: een onderzoeksverslag. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 175-194). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  3. Lucardie, A., Bredwold, M., Voerman, G., & van der Walle, N. (2008). Kroniek 2006: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2006. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 15-104). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  4. Lucardie, A. (2008). Twee in, dertien uit: electoraal succes en falen van nieuwe partijen in 2006. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 154-174). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  5. Voerman, G. (2008). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  6. van Wijk, R. (2008). Vreedzame coëxistentie? Het Medisch Comité Nederland-Vietnam en de CPN (1968-1975). In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 223-242). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.