Publications

 1. 2003
 2. de Jong, R. (2003). Antirevolutionaire partijvorming, 1848-1879. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 213-226). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 3. Klijnsma, M. H. (2003). De generaals en het leger: aanhang en kader van de Vrijzinnig-Democratische Bond. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 184-212). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 4. van Praag, P. (2003). De LPF-kiezer: rechts, cynisch of modaal? In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 96-116). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 5. Hagemann, C. (2003). Digitaal politiek café: een analyse van online-discussielijsten van D66 en GroenLinks. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 142-160). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 6. Bosscher, D. (2003). Een partij die hiet ophoudt te fascineren: nieuwe literatuur over de Antirevolutionaire Partij. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 227-236). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 7. Lucardie, A. P. M., Hippe, J., van Schuur, W. H., & Voerman, G. (2003). Het kader van de ChristenUnie: voorlopig verslag van een enquête onder de deelnemers aan de congressen van het Gereformeerd Politiek Verbond en de Reformatorische Politieke Federatie op 27 mei 2000. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 161-183). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 8. Voerman, G. (2003). Jaarverslag 2001 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 3-14). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 9. Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (2003). Kroniek 2001: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2001. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 15-96). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 10. Derksen, W. (2003). Lokale partijen, een andere politiek: een onderzoek naar de lokale partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1998. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 117-141). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 11. Voerman, G. (2003). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.