Publications

  1. 2000
  2. Voerman, G. (2000). Jaarverslag 1999 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1999 (pp. 3-12). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  3. de Boer, B., Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (2000). Kroniek 1999: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1999. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1999 (pp. 13-92). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  4. Ward, S., & Voerman, G. (2000). New media and new politics: green parties, intra-party democracy and the potential of the internet (an Anglo-Dutch comparison). In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1999 (pp. 192-215). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  5. Koole, R., & van Holsteyn, J. J. M. (2000). Partijleden in perspectief: Kiezers en leden vergeleken. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1999 (pp. 93-124). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  6. Voerman, G. (2000). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1999 (pp. 1). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  7. 1999
  8. Ankersmit, F. R. (1999). Het staatsrecht versus de politieke partij: het euvel van de ministeriële verantwoordelijkheid. In Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (pp. 125-155). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.