Publications

  1. 1993
  2. Koole, R. (1993). De ondergang van de sociaal-democratie? de PvdA in vergelijkend en historisch perspectief. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 73-98). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  3. Lucardie, A., Voerman, G., & van Schuur, W. H. (1993). Groen in gradaties: een vergelijking tussen de leden van Groen Links en De Groenen. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 186-210). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  4. Voerman, G. (1993). Jaarverslag 1992 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 3-12). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  5. Kossmann, E. H. (1993). Kenmerken van het Nederlandse liberalisme. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 222-239). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  6. Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (1993). Kroniek 1992: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1992. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 13-52). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  7. Noomen, I., & Voerman, G. (1993). Perestrojka avant-la-lettre: de CPN en de hervormingen van Gorbatsjov. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 99-118). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  8. Lucardie, A., & Ten Napel, H-M. (1993). Van confessioneel naar liberaal-conservatief? de ontwikkelingen van het CDA vergeleken met christen-democratische partijen elders in Europa . In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 53-72). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  9. Voerman, G. (1993). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 1). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.