Publications

  1. 1989
  2. Koole, R. (1989). De transformatie van de Nederlandse politieke partijen. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1988 (pp. 198-223). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  3. Lucardie, A. (1989). Individualisering, beambtendom en populisme: politieke partijen in de greep van het postmodernisme. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1988 (pp. 172-197). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  4. Koeneman, L., Noomen, I., & Voerman, G. (1989). Kroniek 1988: overzicht van partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1988. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1988 (pp. 16 - 58). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  5. Voerman, G. (1989). Liberalen op een tweesprong: Liberale Unie, Vrijzinnig Democratische Bond en Bond van Vrije Liberalen aan het begin van deze eeuw (1901-1921). In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1988 (pp. 102-130). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.