Publications

  1. 1985
  2. Koeneman, L., Lucardie, A., & Noomen, I. (1985). Het partijgebeuren: kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1984. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1984 (pp. 10-60). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  3. Koole, R. (1985). Plaatsingslijst van documentatiemateriaal betreffende de geschiedenis van het Nederlandse liberalisme en aangrenzende stromingen, zoals verzameld door dr. G. Taal ca. 1870 - ca. 1956. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1984 (pp. 144-159). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  4. Lucardie, A. (1985). Van Bolsjewisme naar 'pluriformisme': de recente programmatische vernieuwing van de CPN. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1984 (pp. 61-78). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.