Publications

  1. 1984
  2. Koeneman, L., Lucardie, A., & Noomen, I. (1984). Het partijgebeuren: kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1983. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1983 (pp. XIII-XLII). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  3. 1983
  4. Koeneman, L., Lucardie, A., & Noomen, I. (1983). Het partijgebeuren: kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1982. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1983 (pp. 10-46). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.