Publications

  1. 1982
  2. Lucardie, A. (1982). Waar blijft Nieuw Rechts in Nederland? een voorstudie over de continuiteït van het sociaal-economisch denken in de VVD. In R. Koole (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1981 (pp. 138-157). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.