Publications

  1. 1981
  2. Lipschits, I., & Lucardie, A. (1981). Campaign analysis report: The Netherlands; the first direct elections to the European Parliament. In I. Lipschits (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1980 (pp. 87-98). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  3. Lucardie, A. (1981). Meningsvorming binnen de PvdA: een voorlopig verslag van een inhoudsanalyse van discussieverslagen uit de afdelingen van de Partij van de Arbeid. In I. Lipschits (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1980 (pp. 107-116). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.