Publications

  1. 1980
  2. Lucardie, A. (1980). De "New Left" in Nederland: Een interpretatie van ideologische ontwikkelingen in Provo, PSPO, PPR en PvdA in de periode 1960-1977. In I. Lipschits (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1979 (pp. 124-141). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  3. Lucardie, A. (1980). Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 1979. In I. Lipschits (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1979 (pp. 142-152). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.