Publications

  1. 1979
  2. Koole, R. (1979). Computerisering bibliografie betreffende Nederlandse politieke partijen. In I. Lipschits (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1978 (pp. 58-69). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  3. Koole, R. (1979). De financiële en personele situatie van Nederlandse politieke partijen. In I. Lipschits (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1978 (pp. 136-165). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  4. Lipschits, I., Middel, L. P., & van Schuur, W. H. (1979). Het middenkader van de Partij van de Arbeid. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar de afgevaardigden op het Raads- en Statencongres 1978. In I. Lipschits (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1978 (pp. 95-123). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  5. Lipschits, I. (1979). Institutionalisering, subsidie Z.W.O., personeelsformatie en Werkgroep. In I. Lipschits (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1978 (pp. 1-57). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.