Publications

 1. 2020
 2. Blok, K. (2020). Scheepswrak in de polderklei (Flevoland): Opgraving van een 18e -eeuws vrachtschip op kavel OL 79 . (63 ed.) (Grondsporen; No. 63). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 3. Arnoldussen, S. (2020). Briefrapport Celtic field Nederweert – Gebleektendijk. (Grondsporen; Vol. 59). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 4. Bakker, M., & Kaspers, A. (Eds.) (2020). Degradatierapport Terpen en Wierden II: Veldkartering Peins-Schalsumerweg (GIA-152). (56 ed.) (Grondsporen; No. 56). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 5. Postma, D. (2020). House plan analysis Hallum-Hellema (Friesland): A three-dimensional reconsideration of the early medieval turf buildings . (57 ed.) (Grondsporen; No. 57). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 6. Waldus, W. B. (2020). Vergaan met vier dagwerken bruin goud aan boord: Verslag van de opgraving van een 17e-eeuws turfschip op kavel OR49 in Dronten, Flevoland . (58 ed.) (Grondsporen; No. 58). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 7. 2019
 8. Blok, K. (2019). Scheepswrak in het Revebos (Flevoland): Verkennend onderzoek van een middelgroot 18e-eeuws zeegaand schip op kavel OO 64a. (52 ed.) (Grondsporen; No. 52). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 9. Nicolay, J. (2019). Een doorsnede door zeven Friese terpen: Rapportage van het ‘Terpenproject Steilkantonderzoek Friesland’. (55 ed.) (Grondsporen; No. 55). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 10. van Popta, Y. T. (2019). Op zoek naar verdronken Veenhuizen: Verkennend archeologisch onderzoek naar laatmiddeleeuwse bewoningsresten in het Kuinderbos, Flevoland. (54 ed.) (Grondsporen; No. 54). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 11. Bakker, M., Langen, de, G., & Sibma, T. (2019). Opgraving Oldeboorn-Warniahuizen: Onderzoek aan een verstoorde middeleeuwse huisterp in het Boornedal. (Grondsporen. Opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie ; Vol. 48). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 12. Bakker, M., & de Langen, G. (Ed.) (2019). Opgraving Tjerkwerd-Arkum. Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap. (Grondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 46). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 13. 2018
 14. Nicolay, J. A. W. (2018). De steilkant van Anjum opnieuw bekeken. (44 ed.) (Grondsporen; No. 44). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 15. Nicolay, J. (2018). Huisplaatsen in De Onlanden: De geschiedenis van een Drents veenweidegebied. (34 ed.) (Grondsporen; No. 34). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 16. Bakker, M., de Langen, G., & Sibma, T. (Ed.) (2018). Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket. (Grondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 36). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 17. van Popta, Y. T. (2018). Scheepswrakken en Scheepsrampen: Buitendijkse Archeologie en Cultuurhistorie Oostelijke Waddenzee . (43 ed.) (Grondsporen; No. 43). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 18. van Popta, Y. (2018). Te groot voor de Zuiderzee? Verkennend archeologisch onderzoek van een groot zeegaand 18e-eeuws vrachtschip op kavel K 47-II in de Noordoostpolder, Flevoland. (Grondsporen: Opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 32). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 19. Varwijk, T., & de Langen, G. (2018). Terpzoolopgraving Wommels-Stapert 2014 (GIA 138). Terug na 20 jaar: Nieuw archeologisch onderzoek aan de commercieel afgegraven terp Stapert bij Wommels in het hart van Westergo (Friesland). (Grondsporen: opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 35). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 20. 2017
 21. Volkers, T. B. (2017). Die glatte terra sigillata aus Friesischen terpen. (25 ed.) (Grondsporen; No. 25). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 22. Kaspers, A. (2017). Dongjum-DeHove/Dongjum-Hovensreed (veldkartering) - GIA 143. (30 ed.) (Grondsporen; Vol. 30). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 23. Dresscher, S. (2017). Een waarderend booronderzoek van een middeleeuwse huiswierde aan het Koerspad in de gemeente Groningen. (24 ed.) (Grondsporen; No. 24). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 24. van Holk, A. F. L. (2017). Een Wijdschip, Watergeuzen en Wolfsklingen: Opgraving van een scheepswrak aan de Vogelweg (gem. Lelystad), vergaan in 1572. (26 ed.) (Grondsporen; No. 26). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 25. Schepers, M., & Kauling, T. (2017). Firdgum-Noord en Firgum West (veldkartering) - GIA 155. (31 ed.) (Grondsporen; Vol. 31). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 26. Blok, K., & van den Hoek, M. (2017). Het vlak van een kogge-achtig schip bij Kraggenburg (Flevoland): Verkennend onderzoek van een laatmiddeleeuws scheepswrak op kavel NT 25. (27 ed.) (Grondsporen; No. 27). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 27. Scheele, E. E., & Arnoldussen, S. (2017). Valthe - Spaanweg: Nederzettings(g)ruis van de Trechterbekercultuur en uit de IJzertijd. (Grondsporen; Vol. 29). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 28. 2015
 29. Fens, R., & Arnoldussen, S. (2015). Een opgraving nabij de hunebedden D36 en D37 te Valthe. (23 ed.) (Grondsporen; No. 23). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 30. van Popta, Y., & Spiekhout, A. (2015). Op zoek naar kastelen in het Hunzedal: Archeologisch booronderzoek nabij Zuidlaren. (22 ed.) (Grondsporen; No. 22). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 31. van Popta, Y., & Arnoldussen, S. (2015). Van peilschaal tot steenfabriek: cultuurhistorische elementenkaart uiterwaarden rivierengebied. (21 ed.) (Grondsporen; No. 21). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen. https://doi.org/10.17026/dans-zx3-t2cy
 32. 2014
 33. Arnoldussen, S., Scheele, E. E., & De Kort, J-W. (2014). Briefrapport verkennend veldonderzoek Celtic field Herkenbosch - 'De Meinweg'. (19 ed.) (Grondsporen; No. 19). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 34. Arnoldussen, S., & Scheele, E. E. (2014). De Celtic Fields van Wekerom: kleinschalige opgravingen van wallen en velden van een laat-prehistorisch raatakkersysteem. (18 ed.) (Grondsporen; No. 18). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 35. Blok, K. (2014). De verdwenen Kogge van Modderman: een kogge-achtig scheepswrak in de bodem van Flevoland. (20 ed.) (Grondsporen; No. 20). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 36. 2013
 37. Hopman, E. C., & Raemaekers, D. (2013). Zoeken naar neolithische grondsporen aan de Borgerderweg, Odoorn (Dr.): Opgraving nabij hunebed D32-Odoorn. (17 ed.) (Grondsporen; No. 17). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 38. 2012
 39. Arnoldussen, S., Mendelts, J. P., Fens, R. L., & Peeters, J. H. M. (2012). Een mesolithisch kampement te Meerstad, vindplaats 2a. (12 ed.) (Grondsporen; No. 12). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 40. Arnoldussen, S. (2012). Het Celtic Field te Zeijen-Noordse veld: kleinschalige opgravingen van wallen en velden van een laat-prehistorisch akkersysteem. (16 ed.) (Grondsporen; No. 16). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 41. Nieuwhof, A. (2012). Macrobotanische resten in de terp Peins-Oost: Een onderzoek naar natuurlijke en antropogene vegetaties en vroege landbouw. (11 ed.) (Grondsporen; No. 11). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 42. van Holk, A., van Popta, Y., Spiekhout, A., Blok, K., & Verweij, J. P. F. (2012). Zwaar gehavend wrak voor de kust van Kuinre: Definitief onderzoek van scheepswrak op kavel R 4 in de Noordoostpolder. (13 ed.) (Grondsporen; No. 13). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 43. 2011
 44. Raemaekers, D. C. M., Geuverink, J., Maurer, A., Scheele, E. E., & van der Laan, J. (2011). Van Swifterbant naar TRB (4300-3700 v. Chr.). Een archeologisch onderzoek van een midden-neolithische oeverzone. (14 ed.) (Grondsporen; No. 14). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 45. 2010
 46. Pleszynski, A. G. S., & Raemaekers, D. C. M. (2010). Een inventariserend veldonderzoek (IVO) langs de Kielsterachterweg te Kielwindeweer in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. (8 ed.) (Grondsporen; No. 8). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 47. Dresscher, S. J. (2010). Op zoek naar de Drentse Aa op de Bessemoerstrook. (15 ed.) (Grondsporen; No. 15). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 48. Raemaekers, D. C. M., Abelen, T. A., Anker, E. F. A., Broekstra Cardamone, L. A., Geuverink, J., Hensbroek, E. J., & Vukkink, N. M. G. (2010). Schokkerhaven-E170 (gemeente Noordoostpolder). Vondsten AWN-veldverkenningen 2002-2009 en ROB-opgraving 1988. (9 ed.) (Grondsporen; No. 9). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 49. Raemaekers, D. C. M. (2010). Standaardrapport opgraving Swifterbant S4. (7 ed.) (Grondsporen; No. 7). Groningen Institute of Archaeology.
Previous 1 2 Next