Publications

 1. 2018
 2. Nicolay, J. A. W. (2018). De steilkant van Anjum opnieuw bekeken. (44 ed.) (Grondsporen; No. 44). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 3. Nicolay, J. (2018). Huisplaatsen in De Onlanden: De geschiedenis van een Drents veenweidegebied. (34 ed.) (Grondsporen; No. 34). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 4. Talebi , T., Raemaekers, D. C. M., Cappers, R. T. J., & Maurer, A. (2018). Palynologisch onderzoek aan een pingo-ruïne bij Oosterwold (OTJO2 - gemeente Ooststellingwerf; provincie Fryslân). (33 ed.) (Grondsporen; Vol. 33). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 5. van Popta, Y. (2018). Te groot voor de Zuiderzee? Verkennend archeologisch onderzoek van een groot zeegaand 18e-eeuws vrachtschip op kavel K 47-II in de Noordoostpolder, Flevoland. (Grondsporen: Opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 32). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 6. 2017
 7. Volkers, T. B. (2017). Die glatte terra sigillata aus Friesischen terpen. (25 ed.) (Grondsporen; No. 25). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 8. Kaspers, A. (2017). Dongjum-DeHove/Dongjum-Hovensreed (veldkartering) - GIA 143. (30 ed.) (Grondsporen; Vol. 30). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 9. Dresscher, S. (2017). Een waarderend booronderzoek van een middeleeuwse huiswierde aan het Koerspad in de gemeente Groningen. (24 ed.) (Grondsporen; No. 24). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 10. van Holk, A. F. L. (2017). Een Wijdschip, Watergeuzen en Wolfsklingen: Opgraving van een scheepswrak aan de Vogelweg (gem. Lelystad), vergaan in 1572. (26 ed.) (Grondsporen; No. 26). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 11. Schepers, M., & Kauling, T. (2017). Firdgum-Noord en Firgum West (veldkartering) - GIA 155. (31 ed.) (Grondsporen; Vol. 31). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 12. Blok, K., & van den Hoek, M. (2017). Het vlak van een kogge-achtig schip bij Kraggenburg (Flevoland): Verkennend onderzoek van een laatmiddeleeuws scheepswrak op kavel NT 25. (27 ed.) (Grondsporen; No. 27). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 13. Scheele, E. E., & Arnoldussen, S. (2017). Valthe - Spaanweg: Nederzettings(g)ruis van de Trechterbekercultuur en uit de IJzertijd. (Grondsporen; Vol. 29). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 14. 2015
 15. Fens, R., & Arnoldussen, S. (2015). Een opgraving nabij de hunebedden D36 en D37 te Valthe. (23 ed.) (Grondsporen; No. 23). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 16. van Popta, Y., & Spiekhout, A. (2015). Op zoek naar kastelen in het Hunzedal: Archeologisch booronderzoek nabij Zuidlaren. (22 ed.) (Grondsporen; No. 22). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 17. van Popta, Y., & Arnoldussen, S. (2015). Van peilschaal tot steenfabriek: cultuurhistorische elementenkaart uiterwaarden rivierengebied. (21 ed.) (Grondsporen; No. 21). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen. DOI: 10.17026/dans-zx3-t2cy
 18. 2014
 19. Arnoldussen, S., Scheele, E. E., & De Kort, J-W. (2014). Briefrapport verkennend veldonderzoek Celtic field Herkenbosch - 'De Meinweg'. (19 ed.) (Grondsporen; No. 19). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 20. Arnoldussen, S., & Scheele, E. E. (2014). De Celtic Fields van Wekerom: kleinschalige opgravingen van wallen en velden van een laat-prehistorisch raatakkersysteem. (18 ed.) (Grondsporen; No. 18). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 21. Blok, K. (2014). De verdwenen Kogge van Modderman:: een kogge-achtig scheepswrak in de bodem van Flevoland. (20 ed.) (Grondsporen; No. 20). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 22. 2013
 23. Hopman, E. C., & Raemaekers, D. (2013). Zoeken naar neolithische grondsporen aan de Borgerderweg, Odoorn (Dr.): Opgraving nabij hunebed D32-Odoorn. (17 ed.) (Grondsporen; No. 17). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 24. 2012
 25. Arnoldussen, S., Mendelts, J. P., Fens, R. L., & Peeters, J. H. M. (2012). Een mesolithisch kampement te Meerstad, vindplaats 2a. (12 ed.) (Grondsporen; No. 12). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 26. Arnoldussen, S. (2012). Het Celtic Field te Zeijen-Noordse veld: kleinschalige opgravingen van wallen en velden van een laat-prehistorisch akkersysteem. (16 ed.) (Grondsporen; No. 16). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 27. Nieuwhof, A. (2012). Macrobotanische resten in de terp Peins-Oost: Een onderzoek naar natuurlijke en antropogene vegetaties en vroege landbouw. (11 ed.) (Grondsporen; No. 11). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 28. van Holk, A., van Popta, Y., Spiekhout, A., Blok, K., & Verweij, J. P. F. (2012). Zwaar gehavend wrak voor de kust van Kuinre: Definitief onderzoek van scheepswrak op kavel R 4 in de Noordoostpolder. (13 ed.) (Grondsporen; No. 13). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 29. 2011
 30. Raemaekers, D. C. M., Geuverink, J., Maurer, A., Scheele, E. E., & van der Laan, J. (2011). Van Swifterbant naar TRB (4300-3700 v. Chr.). Een archeologisch onderzoek van een midden-neolithische oeverzone. (14 ed.) (Grondsporen; No. 14). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 31. 2010
 32. Pleszynski, A. G. S., & Raemaekers, D. C. M. (2010). Een inventariserend veldonderzoek (IVO) langs de Kielsterachterweg te Kielwindeweer in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. (8 ed.) (Grondsporen; No. 8). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 33. Dresscher, S. J. (2010). Op zoek naar de Drentse Aa op de Bessemoerstrook. (15 ed.) (Grondsporen; No. 15). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 34. Raemaekers, D. C. M., Abelen, T. A., Anker, E. F. A., Broekstra Cardamone, L. A., Geuverink, J., Hensbroek, E. J., & Vukkink, N. M. G. (2010). Schokkerhaven-E170 (gemeente Noordoostpolder). Vondsten AWN-veldverkenningen 2002-2009 en ROB-opgraving 1988. (9 ed.) (Grondsporen; No. 9). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 35. Raemaekers, D. C. M. (2010). Standaardrapport opgraving Swifterbant S4. (7 ed.) (Grondsporen; No. 7). Groningen: Groningen Institute of Archaeology.
 36. Arnoldussen, S. (2010). Waarderend Archeologisch Veldonderzoek te Opende: onderzoek naar een vermeende grafheuvel op het Landgoed Opende. (10 ed.) (Grondsporen; No. 10). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 37. 2009
 38. Woltinge, I. (2009). Almere Lage Vaart: op zoek naar de Oude Eem. Booronderzoek naar Oude Getijde Afzettingen aan de Trekweg en Kievitsweg in Almere, gemeente Almere. (6 ed.) (Grondsporen; No. 6). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 39. Geuverink, J., Raemaekers, D. C. M., & Devriendt, I. (2009). Op zoek naar archeologie bij Doug's duin, Kamperhoekweg, Swifterbant, gemeente Dronten. Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. (4 ed.) (Grondsporen; No. 4). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 40. Overmeer, A. B. M. (2009). Scheepswrak aan het Wrakkenpad.: Waardestellend onderzoek van scheepswrak B 36, gemeente Noordoostpolder. (5 ed.) (Grondsporen; No. 5). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 41. 2008
 42. Smit, B. I. (2008). Op zoek naar de vroege prehistorie in het onderzoeksgebied Olthof-Noord (ON05); Aanvullend Archeologisch Onderzoek van verschillende locaties met vuursteen in Epse (gemeente Deventer). (2 ed.) (Grondsporen; No. 2). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 43. 2007
 44. Tuin, B. P., & Cuijpers, A. G. F. M. (2007). Noordlaren-Hoge Kamp en Midlaren-De Bloemert-West. (1 ed.) (Grondsporen; No. 1). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 45. Woltinge, I. (2007). Proefsleuven in Polderwijk. Een methodologisch archeologisch onderzoek. (3 ed.) (Grondsporen; No. 3). Groningen: Groningen Institute of Archaeology.