Publications

 1. 1936
 2. Hijmersma, E. H. (1936). Onderzoekingen over de involutie van de puerperale uterus. Groningen: s.n.
 3. Vos, H. J. (1936). Over ademhaling en reukzin bij reptielen en amphibiën. Groningen: s.n.
 4. Kraan, J. K. (1936). Over het onderzoek der longfunctie. Groningen: s.n.
 5. Lohr, H. A. (1936). Paroxysmale tachnycardie als homogenetisch rhythme. Groningen: s.n.
 6. Hirschfield, H. (1936). Psychogalvanische reflex en hersenstam. Groningen: Koninklijke Van Gorcum.
 7. Buwalda, P. (1936). The Umbelliferae of the Netherlands Indies. Groningen: s.n.
 8. Klein, F. (1936). Waarnemingen bij onbehandelde Luetici. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 9. 1935
 10. Emmen, E. (1935). De christologie van Calvijn. Groningen: Paris.
 11. Groenhof, J. P. (1935). De refractometrische vetbepaling in coprah. Groningen: s.n.
 12. Benninga, N. (1935). Eenvoudige disulfocarbonzuren. Groningen: De Waal.
 13. Smoluchowsk, R. (1935). Fine structure of x-ray absorption edges of alloys. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 14. Schepel, J. A. C. (1935). Gecompliceerde fractuur en antisepsis. Groningen: s.n.
 15. van Dijk, H. C. M. (1935). Involuties in de stralenruimte. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 16. Veen, H. R. S. V. D. (1935). Jewish characters in eighteenth century English fiction and drama. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 17. Poppema, T. J. (1935). Over de additiviteit der atoomwarmte in binaire metaalverbindingen. Groningen: De Waal.
 18. Goettsch, H. B. (1935). Over de röntgentherapie der genitaaltuberculose van den man. Groningen: s.n.
 19. Bulthuis, H. (1935). Over het spectrum van CO+. Groningen: s.n.
 20. Dijken, G. (1935). Radiaire aethers van koolstofetramethanol. Groningen: De Waal.
 21. Kool, C. (1935). Statica en dynamica. Groningen: Paris.
 22. Boer, J. J. (1935). Ubbo Emmius en Oost-Friesland. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 23. Bast, J. H. (1935). Vauban en Boisguillebert. Hun betekenis voor de economie in verleden en heden. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 24. 1934
 25. Veenstra, W. A. (1934). Bepaling van de soortelijke warmte van eenige hoogsmeltende metalen. Groningen: De Waal.
 26. van Goor, H. (1934). Bijdragen tot kennis van de koolzuuranhydrase. Groningen: Kemink.
 27. Strating, J. (1934). Cyclische sulfonen en selenonen, derivaten van butadieenen. Groningen: De Waal.
 28. Tettero van Abbema (1934). Das Transfusionsgewebe in den Blättern der Cycadinae, Ginkgoinae und Coniferae. Groningen: J.H. De Bussy.
 29. Braat, J. P. (1934). De experimenteele psychologie en Kretschmers's constitutietypen. Groningen: Academische Uitgeverij.
 30. Jansen, E. M. J. (1934). De gegeneraliseerde, exfoliatieve erythrodermieën. Groningen: De Waal.
 31. Beintema, J. (1934). De kristalstructuur der alkaliperrhenaten en -perjodaten. Groningen: De Waal.
 32. Guibal, C. J. (1934). Democratie en oligarchie in Friesland - tijdens de republiek. Groningen: Koninklijke Van Gorcum.
 33. Keuning, K. J. (1934). Dithiaspiroheptaan. Groningen: De Waal.
 34. Hupperts, F. D. (1934). Edouard Ourliac 1813-1848. Groningen: s.n.
 35. Bolt, C. C. (1934). Eenvoudige aliphatische mono- en diaronzuren. Groningen: De Waal.
 36. Stienstra, F. J. (1934). Esters van tetrathioorthokiezelzuur en tetrathioorthogermaniumzuur. Groningen: De Waal.
 37. Kramer, J. (1934). Esters van tetrathioorthotinzuur. Groningen: De Waal.
 38. Voet, M. V. D. (1934). Friedrich Naumann: een hoofdstuk uit de sociale ethiek. Groningen: Groen.