Publications

 1. 1987
 2. Jong, C. G. F. D. (1987). John Forbes (ca. 1568-1634). s.n.
 3. 1986
 4. 1983
 5. 1982
 6. Witte, H. A. (1982). Symboliek van de aarde bij de Yoruba. s.n.
 7. 1981
 8. 1977
 9. Dam, W. C. V. (1977). Stanger en Buchman. Twee modellen van strijdbare zielszorg. Groningen: Uitgeverij Kok.
 10. 1976
 11. Krikke, S. (1976). Veranderend levensbesef en liturgie. s.n.
 12. 1975
 13. 1974
 14. Reitsema, G. W. (1974). Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer. s.n.
 15. 1973
 16. 1972
 17. 1971
 18. Broekhuis, J. (1971). De godin Renenwetet. s.n.
 19. 1968
 20. 1967
 21. Velde, H. T. (1967). Seth, God of confusion; a study of his rule in Egyptian mythology and religion. Groningen: Martinus Nijhoff/Brill.
 22. 1966
 23. 1963
 24. Barnouw, P. J. (1963). Philippus van Limborch. s.n.
 25. 1960
 26. Nauta, L. W. (1960). De mens als vreemdeling. Groningen: G.A.Van Oorschot.
 27. 1959
 28. Bijlsma, R. (1959). Schriftuurlijk schriftgezag. Groningen: Callenbach.
 29. 1957
 30. Woude, A. S. V. D. (1957). Die messianischen vorstellungen der gemeinde von Qumrân. Groningen: Koninklijke Van Gorcum.
 31. 1956
 32. Vrielink, J. H. (1956). Het waarheidsbegrip: een theologisch onderzoek. Groningen: Callenbach.
 33. Hubbeling, H. G. (1956). Natuur en genade bij Emil Brunner. Groningen: Van Gorcum ; Hak & Prakke.
 34. Merwe, B. J. V. D. (1956). Pentateuchtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 35. 1955
 36. Leeuwen, P. J. V. (1955). Het Christelijke onsterfelijksheidsgeloof. Een Bijbels-Dogmatische studie. Groningen: Boekencentrum.
 37. 1954
 38. Spanjaard, S. H. (1954). De Christusverkondiging aan de buitenkerkelijke mens. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 39. Mulder, E. S. (1954). Die teologie van die Jesaja-Apokalips. Jesaja 24-27. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 40. Poll, G. J. V. D. (1954). Martin Bucer's Liturgical Ideas. Groningen: Koninklijke Van Gorcum.
 41. 1953
 42. 1952
 43. 1951
 44. 1950
 45. Schoot, E. V. D. (1950). Hervormde eredienst: de liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk. Groningen: Boekencentrum.
 46. Niemeyer, C. T. (1950). Het probleem van de rangschikking der psalmen. Groningen: s.n.
 47. Sierksma, F. (1950). Phaenomenologie der religie en complexe psychologie: een methodologische bijdrage. Groningen: Koninklijke Van Gorcum.
 48. 1949
 49. Klein Wassink, B. (1949). Credo quia absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie. Groningen: Koninklijke Van Gorcum.
 50. Engelbrecht, B. J. (1949). Die tydsstruktuur in die gedagtekompleks: Hegel-Kierkegaard-Barth. Groningen: Groninger Schrijfkamer.
 51. 1948
 52. 1947
 53. 1945
 54. 1942
 55. Jonges, P. (1942). Schleiermacher's anthropologie. Groningen: Koninklijke Van Gorcum.
 56. 1941
 57. Bolkestein, M. H. (1941). Het ik-gij schema in de nieuwere philosophie en theologie. Groningen: Veenman & Zonen.