Publications

 1. 1989
 2. 1988
 3. van Sluis, J. (1988). Herman Alexander Röell. Fryske Akademy.
 4. 1987
 5. Jong, C. G. F. D. (1987). John Forbes (ca. 1568-1634). s.n.
 6. 1986
 7. 1983
 8. 1982
 9. Witte, H. A. (1982). Symboliek van de aarde bij de Yoruba. s.n.
 10. 1981
 11. 1977
 12. Dam, W. C. V. (1977). Stanger en Buchman. Twee modellen van strijdbare zielszorg. Uitgeverij Kok.
 13. 1976
 14. Krikke, S. (1976). Veranderend levensbesef en liturgie. s.n.
 15. 1975
 16. 1974
 17. Reitsema, G. W. (1974). Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer. s.n.
 18. 1973
 19. 1972
 20. 1971
 21. Broekhuis, J. (1971). De godin Renenwetet. s.n.
 22. 1968
 23. 1967
 24. 1966
 25. 1963
 26. Barnouw, P. J. (1963). Philippus van Limborch. s.n.
 27. 1960
 28. Nauta, L. W. (1960). De mens als vreemdeling. G.A.Van Oorschot.
 29. 1959
 30. Bijlsma, R. (1959). Schriftuurlijk schriftgezag. Callenbach.
 31. 1957
 32. Woude, A. S. V. D. (1957). Die messianischen vorstellungen der gemeinde von Qumrân. Koninklijke Van Gorcum.
 33. 1956
 34. Vrielink, J. H. (1956). Het waarheidsbegrip: een theologisch onderzoek. Callenbach.
 35. Hubbeling, H. G. (1956). Natuur en genade bij Emil Brunner. Van Gorcum ; Hak & Prakke.
 36. Merwe, B. J. V. D. (1956). Pentateuchtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Noordhoff Uitgevers.
 37. 1955
 38. 1954
 39. Spanjaard, S. H. (1954). De Christusverkondiging aan de buitenkerkelijke mens. Noordhoff Uitgevers.
 40. Mulder, E. S. (1954). Die teologie van die Jesaja-Apokalips. Jesaja 24-27. Noordhoff Uitgevers.
 41. Poll, G. J. V. D. (1954). Martin Bucer's Liturgical Ideas. Koninklijke Van Gorcum.
 42. 1953
 43. 1952
 44. 1951
 45. 1950
 46. Niemeyer, C. T. (1950). Het probleem van de rangschikking der psalmen. s.n.
 47. 1949
 48. Engelbrecht, B. J. (1949). Die tydsstruktuur in die gedagtekompleks: Hegel-Kierkegaard-Barth. Groninger Schrijfkamer.