Publications

 1. 1800
 2. 1806
 3. Peerlkamp, P. H. (1806). Dissertatio de surdorum mutorumque institutione [S.l.]: [S.n.]
 4. 1828
 5. 1843
 6. 1846
 7. Pel, N. (1846). Dissertatio medica inauguralis, de ulcere noma [S.l.]: [S.n.]
 8. 1849
 9. Frima, F. S. R. (1849). Specimen medicum inaugurale, de hysteria laryngea [S.l.]: [S.n.]
 10. 1851
 11. Lindeboom, P. C. (1851). Dissertatio medica inauguralis de diphtheritide [S.l.]: [S.n.]
 12. Voorhorst, J. J. G. (1851). Specimen medicum inaugurale exhibens nonnulla de neuralgia otica [S.l.]: [S.n.]
 13. 1855
 14. Westendorp Boerma, N. (1855). Specimen medicum inaugurale, sistens nonnulla de otorrhœa [S.l.]: [S.n.]
 15. 1859
 16. Von Eichstorff Talma, D. A. (1859). Over ulcus noma [S.l.]: [S.n.]
 17. 1867
 18. Ensing, J. (1867). Over ulceraties in den larynx [S.l.]: [S.n.]
 19. 1876
 20. 1879
 21. Bolt, M. (1879). Bijdrage tot de Casuistiek van Perinephritis [S.l.]: [S.n.]
 22. Visser, J. G. (1879). het nut der Alkohol-injecties bij breuken [Groningen]: [S.n.]
 23. Trip, C. U. J. (1879). Een geval van tumor in den pons Varolii [S.n.]
 24. 1880
 25. Schutter, W. (1880). Over zenuwrekking [S.l.]: [S.n.]
 26. 1881
 27. 1893
 28. 1907
 29. Kuijnders, H. J. (1907). De exstirpatie van den traanzak [S.l.]: [S.n.]
 30. 1910
 31. Assies, W. J. (1910). Kolpaporrhexis intra partum [S.l.]: [S.n.]
 32. 1913
 33. Hovy, A. J. (1913). Over aangeboren hardhoorigheid [S.l.]: [S.n.]
 34. 1917
 35. 1920
 36. Haan, J. D. (1920). Bijdrage tot de kennis der levensverschijnselen van witte bloedlichaampjes Groningen: Drukkerij Gebroeders Hoitsema
 37. Aalsmeer, W. C. (1920). De oorzaken der sinusarhythmien Leiden: EDUARD IJDO
 38. ten Bruggen Cate, G. H. (1920). Determination and discussion of the spectral classes of 700 stars mostly near the north pole Groningen: Drukkerij Gebroeders Hoitsema
 39. Frima, J. (1920). Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602 tot 1749 Groningen: Uitgeverij Valkhof Pers
 40. Visser, J. J. (1920). Over de vrije associatieproef als diagnosticum van voorstellingscomplexen Groningen: Drukkerij Gebroeders Hoitsema
 41. 1921
 42. Römer, P. C. (1921). Bijdrage tot de kennis der sympathische ophthalmie Groningen: Uitgevershuis H.N. Werkman
 43. Brugma, P. E. (1921). De bruikbaarheid der definitie-methode in de kliniek Groningen: Noordhoff Uitgevers
 44. Groningen, B. A. V. (1921). De Papyro Oxyrhynchita 1380 Groningen: s.n.
 45. Hommes, J. H. (1921). Over de ontwikkeling van de clavicula en het sternum van vogels en zoogdieren Groningen: Drukkerij Gebroeders Hoitsema
 46. ? (1921). Reactietijdsbepalingen bij psychosen Groningen: s.n.
 47. Kingma, A. J. (1921). Resultaten der keering en uithaling [Groningen]: [S.n.]
 48. Peters, C. E. (1921). Urologische onderzoekingen bij zwangerschaps-albuminurie Groningen, Den Haag: Noordhoff Uitgevers
 49. Peters, C. E. (1921). Urologische onderzoekingen bij zwagerschaps-albuminurie [S.l.]: [S.n.]
 50. 1922
 51. Kraak, H. (1922). De wetgever tegenover de recidive Groniningen: Noordhoff Uitgevers
 52. Creveld, S. V. (1922). Een experimenteel-kritisch onderzoek over de oedeemtheorie van Eppinger Amsterdam: Van Creveveld
 53. Bouma, N. G. (1922). Eenige waarnemingen aangaande den bloeddruk bij operaties Groningen: Van Druten
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...4766 Next