Publications

 1. 1800
 2. 1806
 3. Peerlkamp, P. H. (1806). Dissertatio de surdorum mutorumque institutione [S.l.]: [S.n.]
 4. 1828
 5. 1843
 6. 1846
 7. Pel, N. (1846). Dissertatio medica inauguralis, de ulcere noma [S.l.]: [S.n.]
 8. 1849
 9. Frima, F. S. R. (1849). Specimen medicum inaugurale, de hysteria laryngea [S.l.]: [S.n.]
 10. 1851
 11. Lindeboom, P. C. (1851). Dissertatio medica inauguralis de diphtheritide [S.l.]: [S.n.]
 12. Voorhorst, J. J. G. (1851). Specimen medicum inaugurale exhibens nonnulla de neuralgia otica [S.l.]: [S.n.]
 13. 1855
 14. Westendorp Boerma, N. (1855). Specimen medicum inaugurale, sistens nonnulla de otorrhœa [S.l.]: [S.n.]
 15. 1859
 16. Von Eichstorff Talma, D. A. (1859). Over ulcus noma [S.l.]: [S.n.]
 17. 1867
 18. Ensing, J. (1867). Over ulceraties in den larynx [S.l.]: [S.n.]
 19. 1876
 20. 1879
 21. Bolt, M. (1879). Bijdrage tot de Casuistiek van Perinephritis [S.l.]: [S.n.]
 22. Trip, C. U. J. (1879). Een geval van tumor in den pons Varolii [S.n.]
 23. 1880
 24. Schutter, W. (1880). Over zenuwrekking [S.l.]: [S.n.]
 25. 1881
 26. 1893
 27. 1907
 28. Kuijnders, H. J. (1907). De exstirpatie van den traanzak [S.l.]: [S.n.]
 29. 1910
 30. Assies, W. J. (1910). Kolpaporrhexis intra partum [S.l.]: [S.n.]
 31. 1913
 32. Hovy, A. J. (1913). Over aangeboren hardhoorigheid [S.l.]: [S.n.]
 33. 1917
 34. 1920
 35. Haan, J. D. (1920). Bijdrage tot de kennis der levensverschijnselen van witte bloedlichaampjes Groningen: Drukkerij Gebroeders Hoitsema
 36. Aalsmeer, W. C. (1920). De oorzaken der sinusarhythmien Leiden: EDUARD IJDO
 37. ten Bruggen Cate, G. H. (1920). Determination and discussion of the spectral classes of 700 stars mostly near the north pole Groningen: Drukkerij Gebroeders Hoitsema
 38. Frima, J. (1920). Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602 tot 1749 Groningen: Uitgeverij Valkhof Pers
 39. Visser, J. J. (1920). Over de vrije associatieproef als diagnosticum van voorstellingscomplexen Groningen: Drukkerij Gebroeders Hoitsema
 40. 1921
 41. Römer, P. C. (1921). Bijdrage tot de kennis der sympathische ophthalmie Groningen: Uitgevershuis H.N. Werkman
 42. Brugma, P. E. (1921). De bruikbaarheid der definitie-methode in de kliniek Groningen: Noordhoff Uitgevers
 43. Groningen, B. A. V. (1921). De Papyro Oxyrhynchita 1380 Groningen: s.n.
 44. Hommes, J. H. (1921). Over de ontwikkeling van de clavicula en het sternum van vogels en zoogdieren Groningen: Drukkerij Gebroeders Hoitsema
 45. ? (1921). Reactietijdsbepalingen bij psychosen Groningen: s.n.
 46. Kingma, A. J. (1921). Resultaten der keering en uithaling Groningen: s.n.
 47. Peters, C. E. (1921). Urologische onderzoekingen bij zwangerschaps-albuminurie Groningen, Den Haag: Noordhoff Uitgevers
 48. 1922
 49. Kraak, H. (1922). De wetgever tegenover de recidive Groniningen: Noordhoff Uitgevers
 50. Creveld, S. V. (1922). Een experimenteel-kritisch onderzoek over de oedeemtheorie van Eppinger Amsterdam: Van Creveveld
 51. Bouma, N. G. (1922). Eenige waarnemingen aangaande den bloeddruk bij operaties Groningen: Van Druten
 52. Brouwer, E. (1922). Geitenmelk-anaemie en geitenmelkvoeding Hoorn: s.n.
 53. Bode, K. J. J. D. (1922). Herodas' tweede mime verklaard en toegelicht Groningen: Noordhoff Uitgevers
 54. Vogelenzang, P. (1922). Klinische studie over morbus Brightii Groningen: De Waal
 55. Buzeman, H. H. (1922). Optische verschijnselen veroorzaakt door aeloltrope moleculen Groningen: Noordhoff Uitgevers
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...4622 Next