Publication

Samenhang tussen emotionele reactie op het ontvangen van een donororgaan en kwaliteit van leven van orgaantransplantatiepatiënten: een retrospectieve cohortstudie

Vlap, J., 1-Apr-2015, Science Shops RUG. 49 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Copy link to clipboard

Documents

  • Janny Vlap
Samenvatting

Achtergrond. In de loop der jaren is de levensverwachting van orgaantransplantatiepatiënten zodanig toegenomen dat kwaliteit van leven steeds belangrijker wordt. Deze studie onderzoekt of er verschillen zijn in de emotionele reactie op het ontvangen van een donororgaan onder orgaantransplantatiepatiënten en of deze emotionele reactie samenhangt met ervaren kwaliteit van leven.
Methode. Design van de studie is een retrospectief cohortonderzoek. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de Transplant Effects Questionnaire (TxEQ-NL) om emotionele problemen te meten en de Short Form Health Survey (SF-12) voor kwaliteit van leven. Deelnemers zijn in behandeling bij het UMCG en ontvingen hun donornier, -lever, -long of -hart tussen 2002 en 2012. 1480 transplantatiepatiënten werden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.
Resultaten. In totaal zijn er 656 deelnemers (nier levende donor n= 194, nier overleden donor n=184, lever n=1546, long n=102, hart n=30). Niertransplantatiepatiënten die een donornier ontvingen van een levende donor maken zich het meeste zorgen, gevolgd door niertransplantatiepatiënten die een donornier ontvingen van een overleden donor, lever-, long- en harttransplantatiepatiënten. Niertransplantatiepatiënten die een donornier ontvingen van een levende donor voelen zich schuldiger dan overige transplantatietypes. Er is een samenhang gevonden tussen de mate van zorgen maken en fysieke kwaliteit van leven. Psychische kwaliteit van leven hangt significant samen met ‘schuldgevoel’, ‘openheid’ en ‘medicatietrouw’. Twee derde van de transplantatiepatiënten ervaart een lage fysieke kwaliteit van leven, en de helft een lage psychische kwaliteit van leven.
Conclusies. Dit onderzoek ondersteunt de literatuur en geeft inzicht in de verschillen tussen nier- lever-, long- en harttransplantatiepatiënten in een Nederlandse populatie. Door het onderzoeksdesign is het helaas niet mogelijk de richting van de gevonden samenhang aan te duiden. Na transplantatie gaan transplantatiepatiënten van een chronische aandoening naar een chronische situatie. Om kwaliteit van leven te verbeteren kan er in de toekomst meer begeleid worden in emotionele reactie op het ontvangen van een donororgaan.

Summary

Background. Over the years the life expectancy of organ transplant recipients has increased, therefore quality of life becomes more important. Object of this study is to examine whether there is a difference between organ transplant recipients in emotional reaction on receiving an organ transplant and if this emotional reaction correlates with quality of life.
Methods. Design of the study is a retrospective cohort study. The Transplant Effects Questionnaire (TxEQ-NL) was used to measure emotional reaction and the Short Form Health Survey (SF-12) was used to asses quality of life. Participants are under treatment at the UMCG and received their organ transplant between 2002 and 2012. 1480 patients received an invitation to fill in the questionnaire.
Results. In total 656 patients filled in the questionnaires (kidney living donor n= 194, kidney cadaver donor n=184, liver n=1546, lung n=102, heart n=30). Results show that kidney transplant recipients who received a kidney from a living donor worry the most, followed by kidney transplant recipients who received a kidney from a cadaver donor, liver-, lung- and heart transplant recipients. Kidney transplant recipients who received a kidney from a living donor feel guiltier than all other organ types. Regressions show a relation between worrying and physical quality of life and a relation between worrying, acceptance and adherence and mental quality of life. Half of the recipients experience a low mental quality of life and two third of them experience low physical quality of life.
Conclusions. This study supports previous research and gives insight in the differences between recipients of a kidney, liver, lung or heart transplantation in a Dutch population. Because of the research design it is not possible to indicate the direction of the relation. After transplantation recipients shift from chronic illness to a chronic situation. To improve quality of live recipients could be guided in their emotional reaction on the organ transplant.
Original languageDutch
PublisherScience Shops RUG
Number of pages49
Publication statusPublished - 1-Apr-2015

    Keywords

  • orgaan transplantatie, emotionele reactie, kwaliteit van levenOrgan transplantation, emotional reaction, quality of life.

Download statistics

No data available

ID: 20936278