Publication

Registratie mag wel

Post, C., 6-Nov-2017, In : NRC Handelsblad. 2017, 1 p.

Research output: Contribution to journalArticlePopular

  • Che Post
Marjan Wijers en Joke Swiebel nemen fors stelling tegen het door de nieuwe regering aangekondigde prostitutiebeleid (Kabinet dwingt sekswerkers de illegaliteit in, 31/10). Een aantal argumenten die zij daaraan zonder gedegen motivering ten grondslag leggen, zijn echter twijfelachtig. Onder meer hun stelling dat de nieuwe regering de registratieplicht zoals deze was voorzien in het wetsvoorstel Regulering prostitutie wil herintroduceren. De regering wil dit wetsvoorstel aanpassen; er komt een wettelijke grondslag voor lokale intakegesprekken, die als doel hebben vanuit de gezondheidszorg zicht te houden op sekswerkers om misstanden te voorkomen. Om te voldoen aan de nationale en Europese privacywetgeving dient de regering aan te tonen dat deze maatregel noodzakelijk is en een legitiem doel dient. Zij heeft daarbij op grond van het Europese recht een ruime beoordelingsmarge. Nu deze maatregel is ingegeven door een dringende maatschappelijk behoefte, te weten de bestrijding van mensenhandel, uitbuiting en dwang in de prostitutiesector, is het maar zeer de vraag of deze maatregel onrechtmatig is, zoals de auteurs stellen. Bovendien bestaat in Oostenrijk al jaren een registratieplicht voor sekswerkers en heeft Duitsland afgelopen zomer een dergelijke plicht ingevoerd. Tot op heden zijn deze registratieplichten door zowel de nationale rechters van beide landen als door het Europees hof niet in strijd met (Europese) privacywetgeving verklaard.

Che Post
Docent en promovendus Rijksuniversiteit Groningen
Original languageDutch
Number of pages1
JournalNRC Handelsblad
Volume2017
Publication statusPublished - 6-Nov-2017

ID: 49842070