Publication

Recent star formation in cluster early-type galaxies: Evidence from dynamics and stellar populations over the past 7 Gyr

George, K., 2013, [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen. 107 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

  • Koshy George
Levenstekens van doodgewaande sterrenstelsels In tegenstelling tot deMelkweg bestaan sommige sterrenstelsels in het lokale universum uit oudeen rode sterren. Het vermoeden bestaat dat deze stelsels, ook welvroeg-type stelsels genoemd, al volledig gevormd waren toen het heelalnog niet eens de helft van haar huidige leeftijd had bereikt. Onzehuidige kennis van de formatie van sterrenstelsels leert echter datsterrenstelsels nieuwe sterren blijven vormen tot de dag van vandaag.Waarnemingen laten zien dat de totale stellaire massa van de populatievroeg-type stelsels in de laatste acht miljard jaar is toegenomen. KoshyGeorge onderzocht deze schijnbare tegenstelling door stelsels tebestuderen die voornamelijk uit oude sterren bestaan en zich in grote,hoge dichtheidsgebieden van sterrenstelselclusters bevinden. Hij zochtspecifiek naar bewijs voor recente stervorming in deze stelsels. Georgemaakte gebruik van waarnemingen en spectra van stelsels in vierclusters. De waarnemingen werden verkregen met de meest geavanceerdetelescopen ter wereld. Ze kijken tot zeven miljard jaar terug in detijd. Vergelijkingen tussen de dynamische en stellaire massa’s ende helderheid van de bestudeerde stelsels geven een sterk bewijs vooreen recente formatie van sterren, onafhankelijk van het kosmischetijdsperk waarbinnen de stelsels worden waargenomen. De voor‘dood’ gewaande stelsels vertonen allemaal een recent tekenvan leven. Dit wekt de suggestie dat de sterren in vroeg-type stelselszijn gevormd gedurende het gehele verloop van de kosmische geschiedenisen niet slechts in een enkele uitbarsting. Gezien de resultaten dienthet klassieke plaatje van 'rode en dode' stelsels herzien te worden.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Award date29-Apr-2013
Place of Publication[Groningen]
Publisher
Print ISBNs9789036761994
Electronic ISBNs9789036762021
Publication statusPublished - 2013

    Keywords

  • Proefschriften (vorm), Sterrenclusters, OB-sterren, Sterevolutie, Stervorming, kosmologie

View graph of relations

Download statistics

No data available

ID: 14431062