Publication

SimFirms demography of firms: A microsimulation model

Huisman, C., 2012, [S.l.]: s.n.. 278 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

  • Corina Huisman
Demografie is de studie naar bevolkingsstructuur en bevolkingsverandering. Daarbij komen zaken als sterfte en vruchtbaarheid, groei en migratie, bevolkingsdynamiek en bevolkingsprojecties aan de orde. Corina Huisman laat zien dat demografische concepten en methoden ook kunnen worden toegepast op bedrijven, door ze te beschouwen als een bevolking. Bedrijven worden eveneens ‘geboren’ (formatie), ‘sterven’ (sluiting), migreren en verouderen. Alle demografische componenten worden geanalyseerd en gemodelleerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van micro-vestigingsgegevens van de provincie Gelderland. Gebaseerd op de uitkomsten worden alle submodellen bijeengebracht in het microsimulatiemodel SimFirms. Met SimFirms is het mogelijk het aantal vestigingen en het aantal banen in de toekomst te voorspellen. SimFirms berekent niet alleen de aantallen vestigingen en banen, maar ook de regionale verdeling van die vestigingen en banen over de provincie. Met SimFirms worden vier verschillende toekomsten voor vestigingen en banen in de provincie Gelderland geformuleerd, berekend, beschreven en geanalyseerd. Een belangrijke conclusie is dat demografische ontwikkeling zélf (dat wil zeggen de vergrijzende en krimpende beroepsbevolking) het sterkst bepalend zal zijn voor de toekomstige ontwikkeling van vestigingen in Gelderland.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Award date29-Mar-2012
Place of Publication[S.l.]
Publisher
Print ISBNs9789069846415
Publication statusPublished - 2012

    Keywords

  • 4.210.310 Gelderland, Veroudering (demografie), Arbeidsmarkt, Toekomstverwachtingen, Proefschriften (vorm), Bedrijven, Demografische aspecten, methoden en technieken van de economie

View graph of relations

Download statistics

No data available

ID: 2258470