Publication

Periodontitis as inflammatory burden to systemic diseases

Susanto, H., 2012, Groningen: s.n.. 164 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

  • Hendri Susanto
Parodontitis is een ontstekingsproces in de ondersteunende weefsels rond gebitselementen en wordt veroorzaakt door bacteriën in de orale biofilm. In de literatuur is een verband aangetoond tussen parodontitis en verschillende systemische aandoeningen zoals diabetes mellitus type 2 (DM2), reumatoïde artritis (RA) en cardiovasculaire aandoeningen. Variaties in deze associatie worden mogelijk beïnvloed door verschillen in achtergrond van de onderzochte populaties en definities van parodontitis. Er is weinig bekend over Aziatische populaties. Het doel van ons onderzoek was daarom dit verband in een Indonesische populatie te exploreren. We hebben aangetoond dat Indonesische patiënten met DM2 vaker en ernstiger parodontitis hebben dan gezonde Indonesiërs. Dit is onafhankelijk van de methoden om parodontitis te diagnostiseren. Er werd ook gevonden dat de ernst van parodontitis en c-reactieve proteïne (CRP) spiegels als biomarker voor ontsteking de HbA1c spiegels voorspelden in gezonde Indonesiërs. Bij Indonesische RA patiënten kon niet worden aangetoond dat het voorkomen en ernst van parodontitis hoger was dan in de controlegroep. Daarentegen bleek wel dat parodontitis met hogere CRP spiegels was geassocieerd in de RA patiënten. In een systematische review en meta-analyse naar het effect van parodontale behandeling werden significant lagere waarden aangetoond voor ontstekingsfactoren (CRP,IL6) en voor metabole markers (totaal cholesterol, HbA1c), vooral bij patiënten die lijden aan DM2 en cardiovasculaire aandoeningen. Deze reductie van biomarkers onderschrijft het belang en de effectiviteit van parodontale behandeling bij deze patiënten om hun algehele gezondheid te verbeteren. Behandeling van parodontale aandoeningen zou integraal onderdeel van de gezondheidszorg moeten zijn.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Abbas, Frank, Supervisor
  • Agustina, Dewi, Supervisor, External person
  • Dijkstra, Ubele Pieter, Supervisor, External person
  • Nesse, Willem, Supervisor
  • Vissink, Arjan, Supervisor
Award date17-Oct-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036757157
Publication statusPublished - 2012

    Keywords

  • Indonesièe, Proefschriften (vorm), Meta-analyse, Bloedsuiker, Reumatoèide artritis, Diabetes mellitus type 2, C-reactief eiwit, Parodontale aandoeningen, Systeemziekten, tandheelkunde

View graph of relations

Download statistics

No data available

ID: 14516559