Research database

Publication

Een omstreden eiland. De eigendom van het eiland Schiermonnikoog in geding.

Ven, F. A. J. V. D. 1993 s.n.. 414 p.

Research output: ScientificDoctoral Thesis

Documents

  • Inleiding

    Publisher final version (usually the publisher pdf) , 95 KB, application/octet-stream

Links

Terwijl het eiland Schiermonnikoog heden ten dage eigendom is van de Nederlandse staat, was het in vroeger dagen particulier eigendom. De verschillende eigenaren die het eiland gekend heeft worden in dit boek chronologisch per hoofdstuk besproken. Om een goed inzicht te krijgen in de afzonderlijke tijdvakken waarin de eigenaren de heerschappij over Schiermonnikoogv oerden is naast de rechtsgeschiedenis van de eigendom van het eiland tevens aandacht geschonken aan de algemene historische wetenswaardigheden over Schiermonnikoog. Uiteraard is deze historische beschrijving ondergeschikt aan de juridische; de historie dient hier voornamelijk als decor. ... Zie: Inleiding
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisor(s)/Advisor
Publication date1993
Publisher
Print ISBNs9090066462
StatePublished

View graph of relations

ID: 14555002