Publication

Weerbaarheidstraining voor mensen met een verstandelijke beperking. Een onderzoek naar de invloed van verschillende factoren op de intentie van cliënten van NOVO om aan de weerbaarheidstraining van NOVO deel te nemen.

Leoni Helena van Schaick, N. V., 2012, Groningen: s.n. 68 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Copy link to clipboard

Documents

  • [No Value] Leoni Helena van Schaick
Samenvatting Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking minder sociaal competent en minder weerbaar zijn dan leeftijdsgenoten zonder een verstandelijke beperking. Het is voor mensen met een verstandelijke beperking dus belangrijk dat zij goede training en begeleiding krijgen om hun weerbaarheid te vergroten. In het huidige onderzoek wordt onderzocht welke factoren invloed hebben op de intentie van cliënten van NOVO (Groningse zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking) om deel te nemen aan de weerbaarheidstraining van NOVO. Als bekend is welke factoren de meeste invloed hebben, kan in vervolgonderzoek worden onderzocht hoe deze intentie te versterken is door te interveniëren op de betreffende factoren. In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van de Theorie van Gepland Gedrag (TGG). Hierbij is onderzocht of de factoren uit de TGG, Attitude, Subjectieve Norm en Zelfeffectiviteit van invloed zijn op Intentie. De data zijn verzameld aan de hand van dossiers en door vragenlijsten te laten beantwoorden door de gedragswetenschappers die de betreffende cliënten hebben doorverwezen naar de weerbaarheidstraining. De steekproef bestond uit 48 cliënten van NOVO die de weerbaarheidstraining van NOVO hebben gevolgd. De data zijn geanalyseerd met een multipele lineaire regressieanalyse. Uiteindelijk zijn gegevens van 30 respondenten betrokken in de regressieanalyse. Uit de resultaten blijkt dat alleen Attitude effect heeft op Intentie. Hoe positiever de attitude van de cliënt, hoe sterker de intentie om deel te nemen aan de weerbaarheidstraining. De invloed van Attitude op Intentie is erg sterk, de variantie in Intentie kan bijna geheel door Attitude worden verklaard. De andere factoren blijken geen invloed te hebben op de Intentie.
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
Publishers.n.
Number of pages68
Publication statusPublished - 2012

Download statistics

No data available

ID: 14619468