Publication

Literatuur in discussie

Leeuwerik, S. & Boer, N. D., 2012, s.n.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Copy link to clipboard

Documents

  • Sigrid Leeuwerik
  • Nicky de Boer
In opdracht van de stichting Senia literair, die landelijk momenteel zo'n 300 leesgroepen van senioren begeleidt, deden twee studenten onderzoek.Het doel was om vast te stellen hoe de leeswijzers in de leesgroepen functioneerden en eventueel verbeterd kunnen worden. Wat zijn leeswijzers? Senia levert deze leeswijzers aan de leesgroepen om het lezen en de discussie te ondersteunen. Deze documenten bevatten achtergrondinformatie over het boek en de schrijver, een interpretatie van de roman en lees- en discussievragen. Twee masterscripties Sigrid Leeuwerik, masterstudente Nederlands, analyseerde de boeken "Nest" van Sanneke van Hassel en "Kamer" van Emma Donoghue en de bijbehorende leeswijzers en discussies. Nicky de Boer, masterstudente Kunst, Cultuur en Media deed hetzelfde voor "Tikkop" van Adriaan van Dis en "De schilder en het meisje" van Margriet de Moor. Leesstijlen Beide studenten gebruikten hetzelfde theoretische kader dat uitgaat van verschillen in leesstijlen. Zo leest de ene lezer meer belevend en zoekt daarom spanning en de identificatie met hoofdpersonen en een ander leest meer om een diepere betekenis uit een boek te halen en is meer gespitst op symbolen en de bedoeling van de schrijver. Sommige boeken en discussievragen passen beter bij de ene leesstijl dan de andere. Beide scripties brengen dit goed in kaart. Je ziet ook hoe het in de praktijk in de dicussies van de leesgroepen werkt en hoe verschillend de wensen van de leesgroepen kunnen zijn. Interessant voor makers van leeswijzers en lezers Deze onderzoeken leiden tot concrete adviezen hoe Senia de boekkeuze en de leeswijzers kan verbeteren. Daarmee krijgt elke maker van een leeswijzer beter grip op de materie. Maar ook voor leesgroepen en lezers is het interessant om eens stil te staan bij de eigen leesstijl(en). Wat zoek ik eigenlijk in een boek? En hoe komen anderen tot een heel ander oordeel? We raden u aan te starten met de samenvattingen die u hieronder kunt downloaden. Maar ook de gehele scripties kunt u hier vinden.
Original languageDutch
Publishers.n.
Number of pages0
Publication statusPublished - 2012

Download statistics

No data available

ID: 14620755