Research database

Publication

'Ik moet spreken'. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680)

de Baar, M. P. A. 2004 [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen. 833 p.

Research output: ScientificDoctoral Thesis

Documents

 • titelpagina's/inhoudsopgave

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 161 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 1

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 298 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 2

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 201 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 3

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 312 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 4

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 316 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 5

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 135 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 6

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 253 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 7

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 215 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 8

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 204 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 9

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 175 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 10

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 122 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 11

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 264 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 12

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 231 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 13

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 111 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 14

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 228 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 15

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 138 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 16

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 216 KB, PDF-document

 • hoofdstuk 17

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 294 KB, PDF-document

 • afkortingen

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 30 KB, PDF-document

 • bijlagen

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 952 KB, PDF-document

 • literatuuropgaven

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 198 KB, PDF-document

 • registers

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 105 KB, PDF-document

 • slotbeschouwing

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 74 KB, PDF-document

 • summary

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 45 KB, PDF-document

 • thesis

  Publisher final version (usually the publisher pdf) , 4 MB, PDF-document

Links

De Vlaamse mystica Antoinette Bourignon (1616-1680) is een van de meest fascinerende vrouwen van de zeventiende eeuw. Zij brak namelijk op twee fronten radicaal met de gevestigde normen en waarden. Buiten alle kerkelijke instanties om fungeerde zij als geestelijk leider voor een groep in velerlei opzichten begaafde mannen. Tevens rekruteerde zij haar volgelingen over de grenzen van de kerken heen. Dat deed Bourignon in de overtuiging dat God haar had verkozen om het ware christendom op aarde te herstellen. Zij verkondigde dat het einde der tijden weldra zou aanbreken en het Laatste Oordeel geveld zou worden. Alleen de ware christenen zouden worden gered – en God had haar de taak toebedeeld om die te verzamelen. Deze boodschap verkondigde Bourignon in tal van door haar zelf ter perse gebrachte geschriften. Vele lezers zochten persoonlijk contact met haar. Onder hen bevonden zich kooplieden, ambachtslieden, medici, schilders, renteniers, geestelijken en geleerden. Zo werd Bourignon de centrale figuur van een spiritueel netwerk dat zich tot ver over de grenzen van de Republiek der Verenigde Nederlanden uitstrekte. Promovendus De Baar maakte studie van het leven en werk van Bourignon. Waarin was de aantrekkingskracht van deze zeventiende-eeuwse mystica gelegen? Hoe slaagde zij erin zich zonder enige formele theologische scholing en buiten alle kerkelijke kaders om te ontwikkelen tot geestelijk leider van een groep overwegend mannelijke volgelingen? Het proefschrift belicht Bourignons leefwereld, haar profetisch zelfbesef, de groepsvorming rondom haar persoon en de wijze waarop zij haar religieus leiderschap vormgaf Bron: Rug nieuws
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisor(s)/Advisor
 • Frijhoff, W., Supervisor, External person
Publication date2004
Date of Award27-May-2004
Place of Publication[Groningen]
Publisher
Print ISBNs90-5730-274-8
StatePublished

View graph of relations

Download statistics

No data available

ID: 14633108