Publication

'Ik moet spreken'. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680)

de Baar, M. P. A., 2004, [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen. 833 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

 • titelpagina's/inhoudsopgave

  Final publisher's version, 161 KB, PDF document

 • hoofdstuk 1

  Final publisher's version, 298 KB, PDF document

 • hoofdstuk 2

  Final publisher's version, 201 KB, PDF document

 • hoofdstuk 3

  Final publisher's version, 312 KB, PDF document

 • hoofdstuk 4

  Final publisher's version, 316 KB, PDF document

 • hoofdstuk 5

  Final publisher's version, 135 KB, PDF document

 • hoofdstuk 6

  Final publisher's version, 253 KB, PDF document

 • hoofdstuk 7

  Final publisher's version, 215 KB, PDF document

 • hoofdstuk 8

  Final publisher's version, 204 KB, PDF document

 • hoofdstuk 9

  Final publisher's version, 175 KB, PDF document

 • hoofdstuk 10

  Final publisher's version, 122 KB, PDF document

 • hoofdstuk 11

  Final publisher's version, 264 KB, PDF document

 • hoofdstuk 12

  Final publisher's version, 231 KB, PDF document

 • hoofdstuk 13

  Final publisher's version, 111 KB, PDF document

 • hoofdstuk 14

  Final publisher's version, 228 KB, PDF document

 • hoofdstuk 15

  Final publisher's version, 138 KB, PDF document

 • hoofdstuk 16

  Final publisher's version, 216 KB, PDF document

 • hoofdstuk 17

  Final publisher's version, 294 KB, PDF document

 • afkortingen

  Final publisher's version, 30 KB, PDF document

 • bijlagen

  Final publisher's version, 952 KB, PDF document

 • literatuuropgaven

  Final publisher's version, 198 KB, PDF document

 • registers

  Final publisher's version, 105 KB, PDF document

 • slotbeschouwing

  Final publisher's version, 74 KB, PDF document

 • summary

  Final publisher's version, 45 KB, PDF document

 • thesis

  Final publisher's version, 4 MB, PDF document

De Vlaamse mystica Antoinette Bourignon (1616-1680) is een van de meest fascinerende vrouwen van de zeventiende eeuw. Zij brak namelijk op twee fronten radicaal met de gevestigde normen en waarden. Buiten alle kerkelijke instanties om fungeerde zij als geestelijk leider voor een groep in velerlei opzichten begaafde mannen. Tevens rekruteerde zij haar volgelingen over de grenzen van de kerken heen. Dat deed Bourignon in de overtuiging dat God haar had verkozen om het ware christendom op aarde te herstellen. Zij verkondigde dat het einde der tijden weldra zou aanbreken en het Laatste Oordeel geveld zou worden. Alleen de ware christenen zouden worden gered – en God had haar de taak toebedeeld om die te verzamelen. Deze boodschap verkondigde Bourignon in tal van door haar zelf ter perse gebrachte geschriften. Vele lezers zochten persoonlijk contact met haar. Onder hen bevonden zich kooplieden, ambachtslieden, medici, schilders, renteniers, geestelijken en geleerden. Zo werd Bourignon de centrale figuur van een spiritueel netwerk dat zich tot ver over de grenzen van de Republiek der Verenigde Nederlanden uitstrekte. Promovendus De Baar maakte studie van het leven en werk van Bourignon. Waarin was de aantrekkingskracht van deze zeventiende-eeuwse mystica gelegen? Hoe slaagde zij erin zich zonder enige formele theologische scholing en buiten alle kerkelijke kaders om te ontwikkelen tot geestelijk leider van een groep overwegend mannelijke volgelingen? Het proefschrift belicht Bourignons leefwereld, haar profetisch zelfbesef, de groepsvorming rondom haar persoon en de wijze waarop zij haar religieus leiderschap vormgaf Bron: Rug nieuws
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
 • Frijhoff, W., Supervisor, External person
 • Bremmer, Jan, Supervisor
Award date27-May-2004
Place of Publication[Groningen]
Publisher
Print ISBNs90-5730-274-8
Publication statusPublished - 2004

View graph of relations

Download statistics

No data available

ID: 14633108