Publication

Prediction of psychosocial problems in adolescents: do early childhood findings of the preventive child healthcare help?

Jaspers, M., 2012, Groningen: s.n.. 148 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

  • Merlijne Jaspers
Dit proefschrift richt zich op het voorspellen van psychosociale problemen bij adolescenten op basis van gegevens over de vroege ontwikkeling zoals vastgelegd door professionals van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het gaat dan om emotionele, gedragsmatige, aandachttekort / hyperactiviteit en autisme-spectrum problemen. Ook wordt onderzocht welke indicatoren uit de vroege kindertijd voorspellend zijn voor de sociale status in de vroege adolescentie. Tot slot zijn de validiteit en nauwkeurigheid onderzocht van de gegevens die ouders zich herinneren over de leefstijl van de moeder tijdens de zwangerschap, geboortekenmerken en gedrag in de vroege kindertijd. Het in dit proefschrift beschreven onderzoek maakt deel uit van TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey (TRAILS), een grootschalig prospectief onderzoek onder de algemene bevolking naar determinanten van geestelijke gezondheid en sociale ontwikkeling tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid. Met steun van de instellingen voor JGZ in Drenthe, Friesland en Groningen waren we in staat de benodigde gegevens te verzamelen uit JGZ-dossiers in hun archieven. De resultaten van dit proefschrift laten zien dat vroege bevindingen van JGZ-professionals psychosociale problemen in de (pre)adolescentie voorspellen, maar slechts in beperkte mate. Gedragsproblemen, autisme spectrum en ADHD problemen kunnen beter worden voorspeld op basis van door JZG geregistreerde gegevens dan emotionele problemen. Onze resultaten laten zien hoe moeilijk het is psychosociale problemen op latere leeftijd nauwkeurig te voorspellen op basis van door de JGZ geregistreerde gegevens over de vroege ontwikkeling, ook al werden er verschillende voorspellers geïdentificeerd die het werk van JGZ-professionals kunnen ondersteunen. Verder onderzoek is nodig ter verbetering van de voorspellende waarde op langere termijn van JGZ-gegevens over de vroege ontwikkeling. De resultaten daarvan kunnen JGZ-professionals ondersteunen in hun zorg voor kinderen en adolescenten.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
Award date4-Apr-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036753630
Publication statusPublished - 2012

    Keywords

  • Proefschriften (vorm), Aandachtstekortstoornis met $hyperactiviteit, Sociale $status, Risico's, Voorspellingen, Jeugdgezondheidszorg, Indicatoren, Psychosociale $problemen, Adolescenten, Medische psychologie, medische psychologie

View graph of relations

Download statistics

No data available

ID: 14692031