Publication

Hadronic time-reversal violation in effective field theory

Vries, J. D., 2012, Groningen: s.n.. 158 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

  • Jordy de Vries
Het onderwerp van dit proefschrift is het schenden van de symmetrie van tijdsomkering. Tijdsomkeringsymmetrie is de symmetrie tussen vooruit- en achteruitlopende tijd. Ook al lijkt het alsof deze symmetrie ernstig geschonden is in ons dagelijkse leven, is tijdsomkering op het niveau van elementaire deeltjes een zeer goed behouden symmetrie. Het is zelfs zo goed behouden dat het Standaard Model van elementaire deeltjesfysica niet in staat is om de evolutie van ons heelal te beschrijven. Het wordt daarom aangenomen dat er natuurkunde bestaat buiten het Standaard Model. Deze nieuwe natuurkunde zou extra bronnen moeten bevatten die tijdsomkering schenden zodat ons heelal wel succesvol beschreven kan worden. Dit proefschrift gaat voornamelijk over de zoektocht naar elektrische dipoolmomenten. Elektrische dipoolmomenten zijn elektromagnetische eigenschappen van deeltjes, kernen, atomen en moleculen die, zodra gemeten, schending van tijdsomkering betekenen. Over de hele wereld worden experimenten gedaan om deze elektrische dipoolmomenten te meten. Tot nu toe zonder succes. Er zijn echter nieuwe experimenten gepland met hogere precisie en er zijn sterke verwachtingen dat de nieuwe generatie experimenten succesvol zal zijn. In dit proefschrift is een theoretisch raamwerk opgezet dat de resultaten van nieuwe experimenten kan interpreteren. Als er geen elektrisch dipoolmoment gemeten wordt dan limiteert dit raamwerk mogelijke modellen van nieuwe fysica die gezocht worden bij, bijvoorbeeld, de LHC in Geneve. Belangrijker is dat het raamwerk gebruikt kan worden om het resultaat van een succesvol experiment te interpreteren in meer fundamentele fysische eigenschappen. Verder wordt er in dit proefschrift beargumenteerd welke experimenten prioriteit dienen te krijgen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
Award date19-Oct-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789461914071
Electronic ISBNs9789461914095
Publication statusPublished - 2012

    Keywords

  • Proefschriften (vorm), Quarks, Interactie, Standaardmodel (fysica), Dipolen, CP violation, Kwantumveldentheorie, Tijdsymmetrie, Hadronen, fysica van elementaire deeltjes en velden: overige

Download statistics

No data available

ID: 14645889