Publication

Rheologic changes of hypothermic preserved red blood cells

Henkelman, S., 2012, Groningen: s.n.. 152 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

 • 00_title.pdf

  Final publisher's version, 171 KB, PDF-document

 • 01_c1.pdf

  Final publisher's version, 241 KB, PDF-document

 • 02_c2.pdf

  Final publisher's version, 252 KB, PDF-document

 • 03_c3.pdf

  Final publisher's version, 140 KB, PDF-document

 • 04_c4.pdf

  Final publisher's version, 295 KB, PDF-document

 • 05_c5.pdf

  Final publisher's version, 246 KB, PDF-document

 • 06_c6.pdf

  Final publisher's version, 435 KB, PDF-document

 • 07_c7.pdf

  Final publisher's version, 296 KB, PDF-document

 • 08_discussion.pdf

  Final publisher's version, 124 KB, PDF-document

 • 09_summ.pdf

  Final publisher's version, 94 KB, PDF-document

 • 10_samenv.pdf

  Final publisher's version, 98 KB, PDF-document

 • 11_dank.pdf

  Final publisher's version, 90 KB, PDF-document

 • 12_thesis.pdf

  Final publisher's version, 1 MB, PDF-document

 • Sandra Henkelman
Jaarlijks ontvangen vele mensen een bloedtransfusie. Tijdens het bewaren van rode bloedcellen (RBCs) in de koelkast treden er veranderingen op in de eigenschappen van de RBCs die de functionaliteit na infusie zouden kunnen beïnvloeden. De reologie van de RBCs speelt hierbij een belangrijke rol, voornamelijk omdat veranderingen in de reologische eigenschappen van RBCs de bloedtoevoer en dus de zuurstof uitwisseling in de microcirculatie zouden kunnen belemmeren. De experimenten beschreven in dit proefschrift hadden als doel de reologische eigenschappen van RBCs te onderzoeken om zo meer inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van gepreserveerde RBCs. Daarnaast werd het gebruik van ingevroren RBCs voor transfusie doeleinden onderzocht. We toonden aan dat 200-kDa HES polymeren nuttig zijn om als pro-aggreganten in reologische studies te fungeren. Studies met RBCs die gedurende 5 week bij 2-6°C bewaard werden laten bovendien zien dat de aggregatie en deformabiliteit van RBCs behouden blijven maar dat het ATP gehalte geleidelijk af neemt. Ingevroren RBCs worden beperkt gebruikt in de transfusiegeneeskunde. De beperkte kennis omtrent de kwaliteit van ingevroren RBC speelt hierbij een rol. We tonen aan dat het invriesproces geen nadelige uitwerking heeft op de aggregatie, deformabiliteit en het ATP gehalte van ontdooide RBCs. Een nieuwe Bio-vriezer zou het gebruik van ingevroren RBCs kunnen bevorderen omdat RBCs met slechts 20% glycerol gepreserveerd worden. Studies met humane en ratten RBCs laat zien dat de RBCs die ingevroren zijn met behulp van de Bio-vriezer en opgeslagen zijn in -80°C vriezer, daarvan de integriteit, deformabiliteit en de overlevingsduur tot en met 48 uur na infusie behouden word. De resultaten van dit proefschrift leveren een bijdrage aan de kennis over de kwaliteit van bewaarde RBCs en zouden de toepasbaarheid van ingevroren RBCs kunnen bevorderen. Met name omdat ingevroren RBCs veilig en effectief zijn en ze voldoen aan de internationale richtlijnen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
Award date14-Mar-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036753999
Electronic ISBNs9789036754002
Publication statusPublished - 2012

  Keywords

 • Cryobiologie, Proefschriften (vorm), Aggregatie, Invriezen, Preservatie, Bloedtransfusie, Hypothermie, Reologie, Erytrocyten, hematologie, medische fysica

View graph of relations

Download statistics

No data available

ID: 2423867