Publication

Algemene Inleiding op de Wet Bibob

Van den Berg, A., Tollenaar, A. & Veldhuis, R. 2009 Beoordelen van integriteit met de Wet Bibob. 7 ed. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 9-18 10 p. (Jonge VAR reeks; no. 7)

Research output: ScientificChapter

Copy link to clipboard

Documents

De Wet Bibob is bedoeld als een van de instrumenten om dit probleem aan te pakken. In deze wet wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke aanpak, naast het bestaande strafrechtelijke instrumentarium. Op grond van deze wet kan het bestuursorgaan beschikkingen weigeren of intrekken, indien gevaar bestaat dat deze worden gebruikt voor criminele activiteiten. In dit algemene deel wordt, als inleiding op de preadviezen, de aanleiding van deze wet en de wetsystematiek globaal beschreven. Deze beschrijving mondt uit in een aantal vragen en aandachtspunten, die in de preadviezen worden behandeld. Het preadvies 'Instrumentele waarde van de Wet Bibob' is eveneens in de repository geplaatst.
Original languageDutch
Title of host publicationBeoordelen van integriteit met de Wet Bibob
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom Juridische uitgevers
Pages9-18
Number of pages10
Edition7
ISBN (Print)9789089740946
StatePublished - 2009

Publication series

NameJonge VAR reeks
Publishers.n.
Number7

View graph of relations

Download statistics

No data available

ID: 1832990