Publication

Power to the pedals: Perspectives on the potential of e-bike mobility for sustainable and active transport systems

Plazier, P. A., 2018, [Groningen]: University of Groningen. 125 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

De huidige opmars van elektrisch fietsen in Nederland valt samen met een toenemende aandacht voor de verduurzaming van onze mobiliteit. In dit proefschrift staat de potentie van elektrisch fietsen voor duurzame en actieve mobiliteit centraal. In verschillende studies wordt huidig en potentieel gebruik onderzocht onder verschillende bevolkingsgroepen en in verschillende ruimtelijke contexten in Nederland. Een eerste studie gaat over potentie van e-bikegebruik onder jongeren, d.m.v. monitoring van een e-bike pilot onder studenten in de stad Groningen. Een tweede studie gaat over actueel en potentieel gebruik van elektrisch fietsen onder forenzen, door het in kaart brengen van reisgedrag en reismotieven van een groep forensen van en naar Groningen. Een derde studie gaat over de potentie van elektrisch fietsen voor behoud van mobiliteit op het platteland, door middel van een enquête in het noorden van de provincie Groningen.
Uit dit proefschrift blijkt dat ingebruikname van de e-bike in belangrijke mate kan worden beïnvloed door belangrijke levensgebeurtenissen (b.v. verhuizing, nieuwe baan, geboorte van een kind). Daarnaast kunnen financiële stimulansen, maar ook participatie in uitprobeer-momenten (pilots) aanzetten tot gedragsverandering en elektrisch fietsen bevorderen.
In de keuze om al dan niet een elektrische fiets in gebruik te nemen spelen betaalbaarheid, plezier, gezondheid en imago op verschillende wijzen een rol. Motieven zoals duurzaamheid of (on)veiligheid van elektrisch fietsen lijken minder van belang.
Uit de verschillende studies blijkt dat elektrisch fietsen invloed heeft op afgelegde fietsafstand, reistijd, flexibiliteit, en ervaren autonomie.
Een verdere groei van elektrisch fietsen heeft mogelijk implicaties voor gebruik van andere actieve vervoermiddelen (lopen, fietsen), de financiële toegankelijkheid van fietsen, fysiek en mentaal welzijn van gebruikers, en verkeersveiligheid.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
  • Berg, van den, Agnes, Supervisor
  • Weitkamp, Gerd, Co-supervisor
  • de Waard, T., Assessment committee, External person
  • Jeekel, J., Assessment committee, External person
  • Krizek, K.J. , Assessment committee, External person
Award date5-Jul-2018
Place of Publication[Groningen]
Publisher
Print ISBNs978-94-034-0747-0
Electronic ISBNs978-94-034-0746-3
Publication statusPublished - 2018

Download statistics

No data available

ID: 62236604