Publication

Participatie van jeugdigen in besluiten binnen de jeugdhulp; samen werken aan verbetering van leefsituatie en ontwikkeling

Ten Brummelaar, M. D. C., López López, M. & Knorth, E. J., 28-May-2018, In : Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk. 57, 3-6, p. 126-135 10 p., 13.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Het participeren van jeugdigen in beslissingen die gaan over hun leven en ontwikkeling wordt gezien als een kernaspect van hulpverlening. Het belang van jeugdparticipatie wordt eveneens onderstreept in (inter)nationale wet- en regelgeving. Om het samenspel van factoren in kaart te brengen dat invloed heeft op de participatie van jeugdigen in voor hen relevante besluitvorming, heeft Gal (2017) een ‘ecologisch model van participatie’ ontwikkeld. In dit model wordt onderscheid gemaakt tussen vooraf bepaalde voorwaarden (bijv. type beslissing), de context (bijv. het microsysteem), structurele uitkomsten (bijv. mate van participatie), en individuele uitkomsten (bijv. tevredenheid). Aan de hand van Gal’s model is de participatie van jeugdigen in besluiten binnen de Nederlandse jeugdhulp in kaart gebracht.
Daartoe hebben we een narratieve literatuurstudie uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van wetenschappelijk publicaties die over dit thema in de periode 2010-2017 in Nederland verschenen zijn. Ons overzicht laat zien dat bepaalde aspecten van participatie binnen de jeugdhulp (zoals de macrocontext van ‘regelgeving’) relatief goed onderzocht zijn, terwijl dat bij andere aspecten (zoals de niet ‘zichtbare’ jeugdigen) niet het geval is. Daarnaast komt naar voren dat er een discrepantie kan bestaan tussen hoe participatie van jeugdigen door professionals ingezet resp. in beleid verwoord wordt, en hoe dit door jeugdigen zelf wordt ervaren.
Original languageDutch
Article number13
Pages (from-to)126-135
Number of pages10
JournalOrthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk
Volume57
Issue number3-6
Publication statusPublished - 28-May-2018

Download statistics

No data available

ID: 51897667