Publication

Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket

Bakker, M., de Langen, G. & Sibma, T. (ed.), 2018, Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen. 272 p. (Grondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; vol. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Copy link to clipboard

Documents

Van 2 juni tot en met 5 juli 2014 heeft het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een waarderend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een overslibde terp in het plangebied Harinxmaland aan de noordkant van Sneek. De opgraving werd in februari van dat jaar voorafgegaan door een booronderzoek. De campagne was de tweede van drie veldwerkcampagnes die zijn uitgevoerd in het kader van een promotieonderzoek naar de Friese veenontginningen in de ijzertijd en Romeinse tijd. De keuze voor een locatie in het plangebied Harinxmaland komt voort uit een in 2005 uitgevoerd grootschalig booronderzoek van RAAP. Uit dat onderzoek is gebleken dat op veel plekken in dit plangebied onder het kleidek nog een intact ontginningslandschap, inclusief nederzettingen uit de periode late ijzertijd - Romeinse tijd, aanwezig is. Met de opgraving van een van die nederzettingen die als onderzoeksnaam Sneek-Harinxmaland heeft gekregen - is met succes een deel van die afgedekte archeologische informatie ontsloten.
Original languageDutch
PublisherGroninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen
Number of pages272
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameGrondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie
Volume36
ISSN (Print)1875-4996

Download statistics

No data available

ID: 75672932