Publication

Moeite met autorijden door schizofrenie: een aandachtsprobleem?

Piersma, D., Fuermaier, A., Huntjens, R., de Waard, D., Westermann, C., Bossert, M., Klaus, L., Weisbrod, M., Aschenbrenner, S. & Tucha, O., 4-Apr-2018.

Research output: Contribution to conferencePosterAcademic

Schizofrenie is een psychiatrische aandoening waardoor gevoelens, gedachten, en gedrag verstoord worden. Hallucinaties zijn het bekendste symptoom van schizofrenie, maar ook cognitieve stoornissen behoren tot de kern van de ziekte. Met name beperkingen in het werkgeheugen en de aandacht komen veel voor. De kenmerken van schizofrenie kunnen leiden tot allerlei problemen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het autorijden.

Maar liefst 43% van de patiënten met schizofrenie rijdt auto ondanks de ernst van de aandoening. Toch er is weinig onderzoek gedaan naar het rijgedrag van patiënten met schizofrenie. In de eerdere studies met kleine groepen patiënten werden wel aanwijzingen voor slechter rijgedrag gevonden, maar oorzaken hiervan zijn nog onduidelijk. In het huidige onderzoek hebben 31 patiënten met schizofrenie deelgenomen aan een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek en ritten in een rijsimulator. Daarnaast is het gedrag van deze deelnemers vergeleken met het gedrag van 31 gezonde mensen. Door deze combinatie van methoden is het mogelijk om associaties tussen cognitieve stoornissen en rijgedrag te onderzoeken.

Patiënten met schizofrenie presteerden, zoals verwacht, slechter op het neuropsychologisch onderzoek dan gezonde mensen. In de rijsimulator bleken patiënten met schizofrenie in verschillende verkeerssituaties langzamer te rijden dan gezonde mensen en daarnaast veroorzaakten de patiënten met schizofrenie meer hinder bij het invoegen op de snelweg. Het langzamere rijden in de rijsimulator bleek samen te hangen met de uitslag op neuropsychologische tests voor zowel werkgeheugen als aandacht. Het verband tussen de uitslag op een test voor de snelheid van informatieverwerking en rijsnelheid bleek het sterkst te zijn. Hinder veroorzaken bij het invoegen was significant gecorreleerd met tests voor inhibitie en planning. Concluderend laat dit onderzoek zien dat een mindere rijprestatie bij schizofrenie samenhangt met cognitieve stoornissen in de aandacht, het werkgeheugen, snelheid van informatieverwerking en executieve functies. Deze cognitieve functies verdienen aandacht als de rijgeschiktheid onderzocht wordt bij patiënten met schizofrenie.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 4-Apr-2018
EventVerkeersgedragdag 2018 - NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden, Netherlands
Duration: 4-Apr-20184-Apr-2018

Conference

ConferenceVerkeersgedragdag 2018
CountryNetherlands
CityLeeuwarden
Period04/04/201804/04/2018

Event

Verkeersgedragdag 2018

04/04/201804/04/2018

Leeuwarden, Netherlands

Event: Conference

View graph of relations

ID: 60880974