Publication

Meer talen, beter communiceren. Een onderzoek naar informatieverspreiding over meertaligheid

Bücking, L. & Visser, S., 2006, s.n., 53 p.

Research output: Working paperAcademic

Copy link to clipboard

Documents

  • Lilian Bücking
  • S. Visser
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de communicatiemiddelen en –kanalen die ingezet zijn en mogelijk nog ingezet kunnen worden om leerkrachten en anderstalige ouders in de stad Groningen te informeren over meertaligheid. Op deze manier kan er een overzicht worden verkregen van wie er informatie geeft over meertaligheid en op welke manier. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is een gefundeerd advies te geven over hoe de informatievoorziening over meertaligheid aan ouders en leerkrachten verbeterd kan worden.
Original languageDutch
Publishers.n.
Number of pages53
Publication statusPublished - 2006

Download statistics

No data available

ID: 2877814