Publication

Leven met coeliakie én diabetes. Een onderzoek naar het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten met zowel coeliakie als diabetes

Greijdanus, T., 2006, 165 p.

Research output: Working paperAcademic

Copy link to clipboard

Documents

  • T. Greijdanus
Leven met coeliakie én diabetes. Een onderzoek naar het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten met zowel coeliakie als diabetes. Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG. In dit onderzoek is de patiëntengroep lijdend aan zowel coeliakie (glutenintolerantie) als diabetes onderzocht. Er bestaat een genetische associatie tussen coeliakie en diabetes mellitus type 1, waardoor deze combinatie veelvuldig voorkomt. In de behandeling van beide ziektebeelden speelt voeding een grote rol. De verwachting was dat het hebben van beide aandoeningen leidt tot relatief veel lichamelijke klachten, praktische problemen en een verminderde kwaliteit van leven. Door middel van een vragenlijst is gepoogd de lichamelijke klachten, praktische en psychosociale problematiek en kwaliteit van leven van deze patiëntengroep in Nederland in kaart te brengen. Uitkomsten zijn vergeleken met resultaten van de algehele bevolking, coeliakiepatiënten en diabetespatiënten. Ook werd een vragenlijst aan de partners verstuurd, om te bepalen of ook de partners lijden onder de aandoeningen van de patiënt, zich uitend in bijvoorbeeld een lagere kwaliteit van leven. De patiëntengroep (n=77), met een gemiddelde leeftijd van 54,3 (SD 16.3) jaar bestaat voor 61,8% uit vrouwen. De patiënten voelen zich door de coeliakie voornamelijk beperkt in praktische en sociale situaties zoals uit eten gaan, reizen en sociale contacten. De grootste beperking door diabetes ligt op het fysieke vlak (fysieke en lichamelijke mogelijkheden), gevolgd door beperkingen in mogelijkheden tot reizen en sporten. De vrouwelijke patiënten scoren significant hoger dan de mannelijke patiënten op de klachtenlijsten GSRS (Gastro-intestinal Symptom Rating Scale) en DSC-r (Diabetes Specific Compliants). Ook ervaren zij significant meer gebrek aan sociale steun (PAID, Problem Areas in Diabetes) dan de mannelijke patiënten. Zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten beoordelen hun (algemene) kwaliteit van leven vrij laag vergeleken met andere patiëntengroepen, met een 6,7 (SD 1,9) als gemiddeld rapportcijfer. Op de RAND-36, een vragenlijst die de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven meet, scoren vooral de vrouwelijke patiënten significant lager dan de algehele bevolking. Uitkomsten op de CES-d (Center for Epidemiologic Studies Depression scale) laten zien dat bij een groot deel (41,3%) van de vrouwelijke patiënten sterke aanwijzingen voor een depressie aanwezig zijn. Gepoogd is de man-/vrouwverschillen bij de patiënten te verklaren aan de hand van verschillen in taakverdeling. Deze analyses laten weinig verbanden zien. Aanbevolen wordt het verband tussen taakverdeling en kwaliteit van leven in de toekomst op een andere, kwalitatieve, manier te onderzoeken. De kwaliteit van leven van de partners (n=58) van deze patiënten is goed. De partners verschillen niet significant van de algehele bevolking. Man-/vrouwverschillen zoals gezien in de patiëntengroep worden bij de partners niet gevonden.
Original languageDutch
Number of pages165
Publication statusPublished - 2006

View graph of relations

Download statistics

No data available

ID: 14620105