Publication

Kroniek jurisprudentie werknemersverzekeringen en bijstand 2011

Vonk, G. J., 2012, In : TRA: Tijdschrift Recht en Arbeid. 2012, 1, p. 20-25

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Copy link to clipboard

Documents

Deze kroniek bespreekt de jurisprudentie over de werknemersverzekeringen (inclusief loondoorbetalingverplichting bij ziekte) en de bijstand, delen van het socialezekerheidsrecht die veelal in verband worden gebracht met het arbeidsrecht. De kroniek is ingedeeld in vijf delen: de personele werkingssfeer (paragraaf 1), ziekte (paragraaf 2), arbeidsongeschiktheid (paragraaf 3), werkloosheid (paragraaf 4) en de bijstand (paragraaf 5). Uitspraken zijn als punten die op verschillende plekken op een doek worden geplaatst. Tussen die punten kunnen lijnen worden getrokken die gezamenlijk patronen vormen. Die lijnen en patronen inzichtelijk maken, dat is wat de kroniekschrijver te doen staat. Eerst wat betreft de punten: het waren er veel. Ten behoeve van deze kroniek ben ik tot een selectie gekomen van 14 uitspraken. Trekken we lijnen tussen deze uitspraken dan komt er een aantal vaste onderwerpen te voorschijn: zoals, het vraagstuk van passende of bedongen arbeid bij ziekte, de loonsanctie, sancties bij verwijtbare werkloosheid, sancties in de bijstand. Sancties, veel van de geselecteerde uitspraken hadden dit thema als voorwerp, een logisch gevolg van het proces van aanscherping van verplichtingen in de sociale zekerheid dat zich al jaren aan het voltrekken is. Met name bij de WWB moest de CRvB nogal eens corrigerend optreden. Daar hebben we een eerste patroon te pakken. Overigens heb ik wezenlijke koersveranderingen in de jurisprudentie niet kunnen detecteren. Of de bestaande leer werd bevestigd of de uitspraken vormden losse stippen, incidentjes, weetjes, zonder dat we kunnen zeggen, hier gebeuren grote dingen voor de rechtsontwikkeling. Dat is het tweede patroon dat zichtbaar is geworden. 2011 was voor de jurisprudentie werknemersverzekeringen en de bijstand een jaar van consolidatie.
Original languageDutch
Pages (from-to)20-25
JournalTRA: Tijdschrift Recht en Arbeid
Volume2012
Issue number1
Publication statusPublished - 2012

Download statistics

No data available

ID: 2539829