Publication

Kandidaatstelling op landelijk niveau

Voerman, G., Apr-2014, Politieke partijen: overbodig of nodig?. de Lange, S., Leyenaar, M. & de Jong, P. (eds.). Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur, p. 45-62 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Copy link to clipboard

Documents

Lange tijd zorgde het partijlidmaatschap voor een strikte demarcatielijn tussen partij en maatschappij, zo betoogt Gerrit Voerman (Rijksuniversiteit Groningen) In Nederland is die lijn – net als in andere westerse democratieën – geleidelijk aan het vervagen.Zo experimenteren verschillende partijen met zogenaamde ‘primaries’, waar naast de leden ook niet-leden mee kunnen doen aan de verkiezing van kandidaten. Het ‘selectoraat’ wordt daardoor inclusiever. Daarnaast hebben veel partijen hun leden meer zeggenschap gegeven bij de verkiezing van lijsttrekkers. Primaries zijn niet geheel zonder risico’s voor politieke partijen. Zo kan het betrekken van niet-leden ten koste gaan van de positie en de loyaliteit van partijleden en kunnen primaries de autonome positie van de gekozen partijleider ten opzichte van de traditionele partijorganen versterken. Ook kan de partij door brede en open voorverkiezingen ten prooi vallen aan een coup van ‘buitenstaanders’. Het verruimen van de participatiemogelijkheden voor partijleden, bijvoorbeeld door het houden van interne verkiezingen, en het inclusiever maken van het selectoraat, door de invoering van primaries, bieden politieke partijen perspectief, maar vragen wel om randvoorwaarden. Zo moeten partijen kandidaten tijdens de campagne op een gelijke wijze faciliteren en een verplichte gedragscode instellen voor de kandidaten met daarin regels voor fair play tijdens de verkiezingscampagne.
Original languageDutch
Title of host publicationPolitieke partijen
Subtitle of host publicationoverbodig of nodig?
EditorsSarah de Lange, Monique Leyenaar, Pieter de Jong
Place of PublicationDen Haag
PublisherRaad voor het Openbaar Bestuur
Pages45-62
Number of pages18
ISBN (Print)978-90-5991-079-9
Publication statusPublished - Apr-2014

Download statistics

No data available

ID: 14898861