Publication

Interaction between viruses and prokaryotes in the sea

de Corte, D., 2012, Groningen: s.n.. 155 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

  • Daniele de Corte
Tijdens drie expedities in de Atlantisch Oceaan en de Middellandse Zee hebben we onderzoek gedaan naar de verscheidenheid in prokaryoten en de link tussen virussen en prokaryoten over de gehele water column tot en met de abyssopelagische zone (dieper dan 4000 m). Aantallen prokaryoten en virussen in de bathypelagische (1000-4000 m) en de abyssopelagische zone waren erg variabel. Dit betekent dat de heterogeniteit van deze organismen hier hetzelfde was als in de epipelagische zone (0-150 m diepte). Ook was de compositie van de gemeenschap bestaande uit bacteriën, archeaebacteriën en virussen gestratificeerd over diepte. De contributie van lysogene en/of pseudolysogene virussen in vergelijking tot de totale virus productie neemt toe met diepte en in de nabijheid van meer oligotrofe gebieden. In vergelijking tot de epipelagische zone die gekarakteriseerd wordt door hoge temperaturen and ultraviolette straling kunnen lage temperaturen en dus lager verval in de abyssopelagische zone de oorzaak zijn van de aanhoudende aanwezigheid van infecterende virussen. Concluderend, de resultaten van dit proefschrift laten zien dat in de diepe en donkere oceaan er een hogere dynamiek in virus-gast verhoudingen is dan eerder werd aangenomen en dat deze verhoudingen veranderen ten gevolge van veranderingen in biotische en abiotische variabelen. Verder laten resultaten van een studie uitgevoerd in Arctische kust gebieden zien dat er duidelijke verschillen zijn tussen het actieve gedeelte en de bulk van de bacteriële gemeenschap. Tegenstellingen binnen deze virale en bacteriële gemeenschappen kunnen uitgelegd worden door de invloed van verschillen in UV straling en/of verschillen in de hoeveelheid deeltjes afkomstig van het land op de virale en bacteriële productie.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • de Baar, Henricus, Supervisor
  • Herndl, Gerhard, Supervisor
Award date23-Apr-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036754170
Electronic ISBNs9789036755078
Publication statusPublished - 2012

    Keywords

  • Proefschriften (vorm), Middellandse Zee, Noordpoolgebied, Archaea, Biodiversiteit, Fytoplankton, Variabiliteit, Prokaryoten, Virussen (biologie), Diepzee, mariene biologie, microbiologie

Download statistics

No data available

ID: 2471838