Publication

Inequality aversion to posterity: discounting human lives

Parouty, M. B. Y., 2013, Groningen: s.n.. 197 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

  • Mehraj Bin Yasaar Parouty
Dit proefschrift beschrijft eerst de ethische aspecten rondom het devalueren van gezondheidswinst in de toekomst bij kosten-effectiviteitsanalyse (KEA), met name bij vaccineren (disconteren). Ik beargumenteer dat richtlijnen over disconteren in lijn moeten zijn/komen met ethische argumenten. Na kort stil te staan bij de vertekening door dis- conteren in KEAs bij curatieve interventies t.o.v. preventieve, geef ik opties die in de literatuur zijn gegeven ethische KEAs te verrichten met juiste disconteringseffecten. Echter, ethisch correcte beslisregels moeten ook theoretisch correct zijn, waarbij de theorie vooral Ramsey’s discontering suggereert. Ik leid de corresponderende disconteringsvoet af en bediscussieer de bruikbaarheid voor kosten en besparingen, twee van de vier bestandelen van de KEA. Echter, voor levensjaren (en kwaliteit van leven) is de bruikbaarheid beperkt: (i) cirkelredenering dreigt, (ii) de disconteringsvoet zou hier gerelateerd moeten zijn aan de groei in levensverwachting en (iii) aan de elasticiteit bij levensjaren in de Ramsey functie ligt een lineaire nutsfunctie ten grondslag. Met name, geef ik een lijst met groeivoeten in BNPs en in levensverwachtingen, die telkens suggereren dat de groei in de laatste aanzienlijk lager is dan in het BNP.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
Award date13-Sep-2013
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036764254
Electronic ISBNs9789036764278
Publication statusPublished - 2013

    Keywords

  • Proefschriften (vorm), Afkeer, Ongelijkheid, Differentiatie (algemeen), Kwaliteit van het $bestaan, Disconteringsvoet, Medische ethiek, Vaccinatie, Ethische aspecten, Kosten-effectiviteitsanalyse, filosofie en ethiek van de geneeskunde, medische economie

Download statistics

No data available

ID: 14414101