Publication

Holistyske oanpak fan meartalich basis- en fuortsetûnderwiis

Günther -van der Meij, M., Duarte, J. & Jellema, K., 2019, Rispje en Siedzje: Wat bereikt is in de Lectoraten Frysk & Meartaligens en Taalgebruik & Leren in de jaren 2010–2018. NHL Stenden Hogeschool, p. 35-43 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Copy link to clipboard

Documents

  • Rispje en Siedzje

    Final publisher's version, 7 MB, PDF document

    Request copy

Original languageFrisian
Title of host publicationRispje en Siedzje
Subtitle of host publicationWat bereikt is in de Lectoraten Frysk & Meartaligens en Taalgebruik & Leren in de jaren 2010–2018
PublisherNHL Stenden Hogeschool
Chapter4
Pages35-43
Number of pages9
Publication statusPublished - 2019

    Keywords

  • multilingual education, translanguaging

ID: 117800022