Publication

'Het is stoer de Grönnegers wakker te kriegen': de lotgevallen van de Grönneger Bond

Voerman, G., 1988, Groningse Volksalmanak: Historisch jaarboek voor Groningen. Boersma, J. W., Huussen, A. H., van den Broek, J. F. J. & van Keulen, J. (eds.). Groningen: N.V. Erven B. Van Der Kamp, p. 142-160 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Zo'n tien jaar na de totstandkoming van de Fryske Nasjonale Party (FNP) in Friesland kreeg Groningen ook een politiek-regionale groepering. In 1974 werd de Gronneger Bond (GB) opgericht, die zich zou beijveren voor een federale staatsstructuur en voor meer ruimte voor de Groninger cultuur. Voor deze wat zijn opvattingen betreft markante verschijning in de Groninger politiek was in kwantitatieve zin slechts een marginaal bestaan weggelegd. Anders dan in Friesland kreeg de partij in Groningen met niet meer dan een paar honderd aanhangers en enige duizenden kiezers geen voet aan de grond. Na vier keer tevergeefs aan de regionale gevoelens van het Groninger electoraat te hebben geappelleerd, werd de Bond in 1987 opgeheven.

In het onderstaande artikel zal worden ingegaan op de lotgevallen van de GB. Achtereenvolgens passeren het ontstaan van de Bond, de persoon van initiatiefnemer Meijer -al die jaren de bezielende kracht achter de GB -, de partijorganisatie, het program en de grondslagen, de plaats van de regionale Groninger partij binnen de Nederlandse politiek, de verkiezingsresultaten en de opheffing van de Bond de revue. Het geheel wordt besloten met een beschouwing over het falen van de GB. In het gehele artikel zal sprake zijn van 'GB', ook na de naamsveranderingen van het begin van de jaren tachtig die uiteindelijk resulteerden in de naam 'Federallistische Partij Grunneger Bond'. De spelling van het Gronings in de diverse citaten kan varieren.
Original languageDutch
Title of host publicationGroningse Volksalmanak
Subtitle of host publicationHistorisch jaarboek voor Groningen
EditorsJ. W. Boersma, A. H. Huussen, J.F.J. van den Broek, J. van Keulen
Place of PublicationGroningen
PublisherN.V. Erven B. Van Der Kamp
Pages142-160
Number of pages19
ISBN (Print)90 70303-09-4
Publication statusPublished - 1988

Download statistics

No data available

ID: 17049029