Publication

Het hulpverleningsteam rondom gezinnen met meervoudige en complexe problemen: Bevindingen uit Engels onderzoek

Thoburn, J., Knorth, E. J. & Knot-Dickscheit, J., 25-Apr-2019, Gezinnen met meervoudige en complexe problemen: Theorie en praktijk. Knot-Dickscheit, J. & Knorth, E. J. (eds.). Rotterdam: Lemniscaat, p. 357-379 23 p. (Ortho-Reeks).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Deze bijdrage gaat over onderzoek naar het Westminster Family Recovery Project (FRP). Dit is een van de 15 Engelse Think Family-projecten, die recent zijn ontwikkeld als antwoord op de constatering dat hulp vaak niet de gezinnen met de meest ernstige problemen bereikt. Bij FRP gaat het om een intensieve outreachende (IO-)benadering van gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Er wordt een multidisciplinair team (Team Around the Family, TAF) samengesteld met de IO-werker als spil. De volgende basisprincipes staan centraal: a) er is sprake van een empathische en ondersteunende houding naar ouders en kinderen; b) er moet snel duidelijkheid ontstaan over wat er zou moeten veranderen, met respect voor de visie van de ouders op wat het beste kan worden gedaan; c) veiligheid en welzijn van kinderen staan voorop, werkers zijn eerlijk wanneer dwingende maatregelen nodig zijn; d) er is individuele aandacht voor de ouders en oog voor hun praktische, relationele en gezondheidsproblemen; e) de benadering behelst een flexibele combinatie van praktische hulp, ondersteuning, educatie, en behandeling. Onderzoek laat zien dat – gemiddeld genomen – gezinnen (N=33) zeven contacten in de 14 dagen hebben met (vooral) de IO-werker of een ander TAF-lid. Hulptrajecten duren gemiddeld 28 weken (min. 6; max. 69). Bij afsluiting van de hulp is het welzijn van meerdere gezinsleden in bijna tweederde van de gezinnen (63%), naar verwachting duurzaam, verbeterd.
Original languageDutch
Title of host publicationGezinnen met meervoudige en complexe problemen
Subtitle of host publicationTheorie en praktijk
EditorsJana Knot-Dickscheit, Erik J. Knorth
Place of PublicationRotterdam
PublisherLemniscaat
Chapter18
Pages357-379
Number of pages23
ISBN (Print)978-90-477-11681
Publication statusPublished - 25-Apr-2019

Publication series

NameOrtho-Reeks
PublisherLemniscaat

Download statistics

No data available

ID: 71709644