Publication

Grensverleggend: onderzoek naar een leerlingpopulatie van cluster 4 en evaluatie van de training Omgaan met sociale grenzen

Huyghen, A. M. N., 2007, s.n.. 160 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

 • Complete dissertatie

  Final publisher's version, 699 KB, PDF document

 • Bijlagen

  Final publisher's version, 84 KB, PDF document

 • Hoofdstuk 1

  Final publisher's version, 24 KB, PDF document

 • Hoofdstuk 4

  Final publisher's version, 47 KB, PDF document

 • Stellingen

  Final publisher's version, 7 KB, PDF document

 • Summary

  Final publisher's version, 30 KB, PDF document

 • Hoofdstuk 2

  Final publisher's version, 62 KB, PDF document

 • Hoofdstuk 6

  Final publisher's version, 54 KB, PDF document

 • Hoofdstuk 3

  Final publisher's version, 36 KB, PDF document

 • Hoofdstuk 7

  Final publisher's version, 48 KB, PDF document

 • Samenvatting

  Final publisher's version, 31 KB, PDF document

 • Voorwoord

  Final publisher's version, 15 KB, PDF document

 • Titel en inhoudsopgave

  Final publisher's version, 25 KB, PDF document

 • Hoofdstuk 8

  Final publisher's version, 118 KB, PDF document

 • Literatuur

  Final publisher's version, 61 KB, PDF document

 • Hoofdstuk 5

  Final publisher's version, 159 KB, PDF document

Sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Over het algemeen ontwikkelen sociale vaardigheden zich spontaan tijdens de opvoeding thuis en op school. Echter, bij sommige kinderen ontwikkelen sociale vaardigheden zich niet uit zichzelf. Eén van de aspecten van sociale vaardigheden is het kunnen omgaan met situaties waarin een sociale grens verdisconteerd is. Het gaat hierbij om situaties waarin men omgaat met anderen en waarin impliciet of expliciet regels, normen en waarden gelden die het gedrag reguleren en/of inperken. Het onderzoek is verricht op een school voor leerlingen met psychiatrische en/of ernstige gedragsproblemen (cluster 4). De dossiergegevens van de leerlingen zijn geanalyseerd om de leerlingpopulatie in kaart te brengen. De houding van leerlingen ten opzichte van sociale grenzen is eveneens onderzocht. Het bleek dat de leerlingen meer sociale grenzen overschrijden en minder over sociale grenzen onderhandelen dan leerlingen uit het regulier onderwijs. Tevens bleek dat de kennis van omgaan met sociale grenzen kleiner was bij de onderzoekspopulatie dan bij de normpopulatie. Vervolgens is de training Omgaan met sociale grenzen samengesteld die zich richt op het uitbreiden van kennis van sociale grenzen. Uit evaluatie van de trainingseffecten bleek dat de groep die de training had gekregen een half jaar na de training meer vooruitgang in kennis had geboekt dan de groep die geen training had gekregen. Geconcludeerd kan worden dat de training een matig effect heeft gehad op het bevorderen van kennis van omgaan met sociale grenzen. Hierbij wordt aanbevolen de training schoolbreed in te voeren en veel nadruk te leggen op de dagelijkse klassengesprekjes die deel uitmaken van de training.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
 • Zandberg, Tj., Supervisor, External person
 • Strijker, Johan, Co-supervisor
 • Rink, J.E., Assessment committee, External person
Award date22-Feb-2007
Publisher
Print ISBNs90-367-2776-6
Publication statusPublished - 2007

Download statistics

No data available

ID: 1614697