Publication

From policy to practice: developments in the education of children with profound intellectual and multiple disabilities

Tadema, A. C., 2007, [S.l.]: [s.n.]. 120 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

 • titlecon.pdf

  Final publisher's version, 69 KB, PDF document

 • voorw.pdf

  Final publisher's version, 58 KB, PDF document

 • contents.pdf

  Final publisher's version, 50 KB, PDF document

 • c1.pdf

  Final publisher's version, 191 KB, PDF document

 • c2.pdf

  Final publisher's version, 178 KB, PDF document

 • c3.pdf

  Final publisher's version, 217 KB, PDF document

 • c4.pdf

  Final publisher's version, 177 KB, PDF document

 • c5.pdf

  Final publisher's version, 143 KB, PDF document

 • c6disc.pdf

  Final publisher's version, 157 KB, PDF document

 • samenv.pdf

  Final publisher's version, 72 KB, PDF document

 • abstract.pdf

  Final publisher's version, 74 KB, PDF document

 • Complete dissertation

  Final publisher's version, 775 KB, PDF document

 • Annemarie Catholijn Tadema
In de Wet op de Leerlinggebonden Financiering (LGF; ook bekend als de ‘rugzakfinanciering’) staat het leerrecht van kinderen centraal. Ook kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB), die voorheen op kinderdagcentra zaten, moeten sinds 2003 gebruik kunnen maken van (speciale) onderwijsvoorzieningen in het zogeheten cluster 3 onderwijs. Een passend onderwijsaanbod dat is afgestemd op deze leerlingen vraagt zowel om instrumenten waarmee hun mogelijkheden en behoeften in kaart gebracht kunnen worden als om een aangepast curriculum. De afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) heeft hiervoor de Inventarisatielijst Kindkenmerken ontwikkeld, alsook een curriculum ontworpen en geïmplementeerd, mede gefinancierd door het Ministerie van OC&W. In dit promotieonderzoek is bovendien nagegaan of kinderen met EVMB daadwerkelijk naar het speciaal onderwijs gaan. Uit de resultaten komt naar voren dat de inventarisatielijst een betrouwbaar en bruikbaar instrument is. Echter, de mate waarin het curriculum voldoet, blijkt afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee het gevolgd wordt en van de precisie waarmee de doelen worden opgesteld. Ook blijkt dat veel kinderen nog steeds op het KDC te zitten. In het bijzonder gaat het dan om kinderen met ernstige motorische of gezondheidsproblemen. Geconcludeerd kan worden, dat ondanks het leerrecht dat elk kind heeft, de daarvoor benodigde inhoudelijke en beleidsmatige veranderingen nog niet zijn gerealiseerd. Cluster 3 scholen zijn niet verplicht om de hen verstrekte materialen te gebruiken, evenmin zijn eisen gesteld aan specifieke scholing van personeel of aan de benodigde faciliteiten. Verdere maatregelen van de overheid zijn nodig om onderwijs voor ieder kind ook daadwerkelijk mogelijk te maken.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Award date7-Jun-2007
Place of Publication[S.l.]
Publisher
Print ISBNs9789059630277
Publication statusPublished - 2007

  Keywords

 • Meervoudig gehandicapten, Speciaal onderwijs, Onderwijsvernieuwing, onderwijs aan minderheden

Download statistics

No data available

ID: 2796852