Publication

Frictie in de fractie

Lucardie, A., Marchand, A. & Voerman, G., Feb-2007, Representatie, fractiediscipline en financiering: drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel. van der Hout, E., Lucardie, A., Voerman, G. & van der Woude, W. (eds.). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, p. 59 - 168 109 p. 2

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Organisatie leidt soms tot frictie – deze les leert de parlementaire democratie regelmatig. Aan de ene kant moet een fractie in het parlement eensgezind optreden om tot effectieve politieke machtsvorming te komen. De samenwerking leidt tot onderlinge afspraken, interne coördinatie en bindende besluiten waaraan alle leden gehouden zijn – zij gaat met andere woorden gepaard met ‘fractiediscipline’. Aan de andere kant kan door deze praktijk de in de grondwet verankerde onafhankelijkheid van de parlementariër, die zich kan beroepen op een zelfstandig kiezersmandaat, in het gedrang komen. In de relatie tussen de parlementariër en de fractie waarvan hij of zij deel uitmaakt, bestaat dus in potentie een zekere spanning. Het is dan ook bepaald niet vreemd dat bij
tijd en wijle Kamerleden onvoldoende ruimte voor hun eigen denkbeelden ervaren en zich (meer of minder vrijwillig) losmaken van hun fractie.
Original languageDutch
Title of host publicationRepresentatie, fractiediscipline en financiering
Subtitle of host publicationdrie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel
EditorsE. van der Hout, Anthonie Lucardie, Gerrit Voerman, W. van der Woude
Place of PublicationDen Haag
PublisherMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Pages59 - 168
Number of pages109
ISBN (Print)978-90-5414-117-4
Publication statusPublished - Feb-2007

Download statistics

No data available

ID: 17513577