Publication

Fedde Schurer (1898-1968): biografie van een Friese koerier

Liemburg, J., 2010, Groningen: Friese Pers Boekerij. 568 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

  • Johanneke Liemburg
Fedde Schurer (1898-1968), onderwijzer en later hoofdredacteur van de Friese Koerier, was niet alleen een van de populairste Friese dichters van de twintigste eeuw, maar ook een van de meest charismatische leiders die de Friese beweging heeft gehad. Zijn naam herinnert aan de geruchtmakende rechtszaak die. de geschiedenis inging als `Kneppelfreed' en leidde tot erkenning van de Friese taal. Zelf kreeg Schurer al veel eerder landelijke bekendheid door een conflict met het bestuur van de christelijke school in Lemmer, waaraan hij verbonden was. Het bestuur vond zijn pacifistische opvattingen die hij als politicus openlijk uitdroeg, in strijd met de bijbel. Schurer kreeg ontslag, verliet de Gereformeerde Kerk en vertrok als onderwijzer naar Amsterdam. Tijdens de oorlog raakte hij betrokken bij het literaire verzet. Daarna richtte hij een Friestalig literair tijdschrift op, De Tsjerne, dat een belangrijk Stempel zoo drukken op het naoorlogse literaire klimaat. Schurer keerde terug naar Friesland om hoofdredacteur to worden van de uit de illegaliteit voortgekomen Heerenveense, later Friese Koerier. In 1956 werd Schurer, die zijn geloof niet had verloren, als christen-socialist lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij onderscheidde zich daar opnieuw door zijn strijd tegen de (atoom)bewapening. Dit boek gaat over het veelbewogen Leven van de kleurrijke onderwijzer, schrijver, activist, politicus, journalist en polemist Fedde Schurer. Hij personifieert de op- en neergang van de Friese beweging en gelds als een van de exponenten van de `doorbraak'in de Nederlandse politiek.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Award date25-Mar-2010
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789033008689
Publication statusPublished - 2010

ID: 1970137